Ervaringen CCU Rijnstate

Inge Goris is leidinggevende op de afdeling Hartbewaking van Rijnstate en verantwoordelijk voor 65 medewerkers. Rijnstate is een top klinisch ziekenhuis met een grote CCU- en EHH-afdeling met 17 bedden. Een afdeling waar veel gebeurt: “Geen dag is hetzelfde”, aldus Inge. De arbeidsmarkt voor gediplomeerd CCU verpleegkundigen is erg krap, daarom maakt ze voor langere periodes gebruik van detachering en heeft ze veel contact met het Flexbureau van TMI voor het invullen van nachtdiensten.

Rijnstate heeft veel te bieden

“CCU verpleegkundigen hebben vaak al een baan en solliciteren dus niet snel op een vaste vacature. Wel heeft Rijnstate veel te bieden; we zijn een regionaal dottercentrum en werken daarnaast aan het uitwerken van onze eigen flexpool, een ontwikkeling waar veel landelijke aandacht voor is. Mensen met een opleiding tot SEH-, IC of CCU verpleegkundige zijn schaars of zijn al doorgestroomd naar de ambulancedienst of naar de functies verpleegkundig specialist dan wel als physician assistant.”

“Ik merk dat sollicitanten in hun hoofd al vaak drie stappen verder zijn dan de functie waarop ze solliciteren. De generatie van nu wil vaak graag zo snel mogelijk door. Dit geldt natuurlijk niet voor alle CCU verpleegkundigen. Sommigen kiezen heel bewust voor de cardiologie en willen juist in dat vakgebied blijven werken.”, weet Inge.

Inge Goris
“Sommigen sollicitanten kiezen heel bewust voor de cardiologie”

Nachtdiensten invullen via het Flexbureau

De planning voor de nachtdiensten is voor Inge altijd een uitdaging. Gelukkig biedt het flexbureau van TMI daarin de helpende hand. Een mooie bijkomstigheid is dat veel medewerkers uit die losse diensten vervolgens weer op een ‘vastere’ basis bij ons komen werken, omdat het hen in Rijnstate goed bevalt.”

Extra druk op planning door COVID-jaar

“We werken als EHH en afdeling Hartbewaking veel samen met de SEH en IC. In mijn team heb ik IC verpleegkundigen in dienst, die normaliter ook deels op de IC werken. In dat geval komen collega’s van de IC normaal gesproken ook bij ons werken. Afgelopen jaar is er vanwege COVID echter alleen maar uitgeleend naar de IC, wat effect heeft op de capaciteit van onze afdeling.

“Normaliter rouleren we met de IC, afgelopen jaar was alleen maar uitlenen”

Samenwerking is toegenomen afgelopen jaren

Voordat Inge het vak van leidinggevende inrolde werkte ze als verpleegkundige. “Als leidinggevende zorg je ervoor dat de afdeling draait; dat het team in balans is zodat ieder datgene doet waar hij of zij goed in is.” In 2015 startte Inge als trainee Leidinggevende en sinds 2017 geeft ze zelfstandig leiding samen met twee senior verpleegkundigen. Voor die tijd werd er ook al samengewerkt met TMI, maar de tekorten waren toen minder groot. “De laatste jaren is onze afdeling dan ook steeds vaker met TMI gaan samenwerken.”

TMI heeft het grootste aanbod

“Wij werken ook met een aantal andere bureaus samen, maar voor onze afdeling heeft TMI het grootste aanbod. Vooral om de nachtdiensten rond te krijgen is de flex-optie heel prettig; 80-90% van de aanvragen wordt door TMI ingevuld.”, aldus Inge.

Niveau van medewerkers

“Ik houd de kwaliteit van ons team continue in de gaten. Mocht er van het flexbureau iemand zijn die daar niet aan kan voldoen zorg ik samen met TMI voor een passende oplossing. De mannen die hier rondlopen – het zijn nu toevallig allemaal mannen, lacht Inge – zijn enthousiaste, kundige verpleegkundigen. Die ook nog eens enthousiast zijn om een leerling te begeleiden. Dat zegt wel wat over het kennisniveau, want iemand meenemen en opleiden is niet voor iedereen weggelegd.”

“Een leerling enthousiast kunnen begeleiden zegt iets over je eigen kennisniveau”

Lees ook andere klantcases

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op!
eline hegeman

Eline Hegeman

Accountmanager & Kwaliteitsdeskundige TMI Academy

06 - 183 439 73 eline.hegeman@tmi.nl