Ervaringen van het Flexbureau van Amphia ziekenhuis

Ester Kuijpers en Esther Bego zijn beiden werkzaam als intercedent voor het Flexbureau binnen het Bredase ziekenhuis Amphia. Esther zit al sinds haar twintigste in het vak en heeft zelf voor een extern bureau gewerkt waardoor ze het wereldje maar al te goed kent! Beiden zijn niet van plan om van bureau te wisselen: “Er zijn goede afspraken en je weet wat je aan elkaar hebt”.

De inzet van arts-assistenten

Het Flexbureau van Amphia is verantwoordelijk voor de aanwas van trainees en het werven van flex-verpleegkundigen, doktersassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Daarnaast voorzien beide Est(h)ers specifieke afdelingen van artsen vanuit externen, onder andere vanuit TMI. Het gaat hier om arts-assistenten die diensten invullen als ‘House Officer’; 16-uurs nachtdiensten waarin je bereikbaar bent voor reanimaties en calamiteiten. Sinds COVID-19 hebben grote operaties echter stilgelegen, waardoor patiënten niet meer blijven slapen. Als gevolg hiervan zijn de diensten ingekort van 16 naar 4 uur. Het interne flexbureau zet op afstand artsen in op andere locaties, en de intercedenten doen dit zonder hen vooraf te leren kennen. Esther Bego: ”Wij moeten er dus op vertrouwen dat er goede artsen worden ingezet. Wanneer zij niet aan de verwachtingen voldoen, zijn wij degenen die het te horen krijgen.”

Ester Kuijper

Wat nu niet is, kan morgen veranderen

Op de vraag of het Flexbureau van Amphia zonder bureaus kan, geven de intercedenten aan dat de druk het afgelopen jaar lager lag: “Voorheen werkten we best veel met ad-hocdiensten, die komen nu nog nauwelijks voor. Externe medewerkers moeten namelijk altijd worden ingewerkt, terwijl de werkdruk momenteel enorm hoog ligt op de afdelingen. Toch willen we altijd een aantal mensen op de bank hebben zitten vanuit externe bureaus. Wat nu niet is, kan morgen veranderen.”

Esther Bego

Kwaliteit en veiligheid staan voorop

Het Flexbureau van Amphia kiest er al jarenlang voor om extern personeel in te zetten via TMI (en één ander recruitmentbureau). Esther Bego: “Wanneer iemand gebruik wil maken van een nieuw bureau gaat dat via Inkoop, die afdeling onderhoudt de contacten met de externe bureaus. Wij kunnen niet zomaar een ander bureau bellen met de mededeling: ‘We hebben morgen iemand nodig’. Het zijn niet zomaar handjes, we moeten aan goede voorwaarden voldoen eerdat we iemand kunnen inzetten. Het personeel moet bijvoorbeeld JCI geaccrediteerd zijn. Dat heeft te maken met het borgen van kwaliteit en veiligheid voor de patiënten, dat moeten wij garanderen. Je moet een extern bureau écht kunnen vertrouwen, en dat vertrouwen is er.”

Voldoen aan de voorwaarden van een grote organisatie

Ester Kuijpers: “Samenwerken met TMI betekent dat de zaken goed geregeld zijn én dat we werken volgens de voorwaarden van Amphia. We zijn een hele grote organisatie en hebben zo onze voorwaarden in hoe de samenwerking moet verlopen. Wij stellen hoge eisen, maar gelukkig kan TMI daaraan voldoen.”

“Wij stellen hoge eisen aan de voorwaarden en daaraan kan TMI voldoen.”

De meerwaarde van TMI voor het Flexbureau

Ester Kuijpers: “Als het gaat om de inzet van arts-assistenten hebben wij veel contact met Kimberly en dat verloopt altijd heel goed. Dat daar hele korte lijntjes zijn, is heel prettig. Je mailt en je krijgt nog dezelfde dag antwoord.” Esther Bego vult lachend aan: “Binnen een dag? Maak er bij Kimberly maar een uur van!” Ester Kuijpers: “Dat is zeker waar. Die snelle reacties zijn heel fijn, negen van de tien keer is er wel een oplossing en wordt er meegedacht.”

“Je mailt en je krijgt nog dezelfde dag antwoord.”

Esther Bego concludeert ten slotte: “De jarenlange consistente samenwerking is voor beide partijen prettig om te behouden omdat het een kwestie van vertrouwen is als het gaat om samenwerken met een extern bureau. Het gaat niet om mensen uit de horeca, maar om mensen in de verpleging en om artsen die de zorg dragen voor onze patiënten.”

Lees ook andere klantcases

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op!

Kimberly Niemantsverdriet

Senior Consultant Artsen & Specialisten

06 - 528 497 35 kimberly@tmi.nl