Ervaringen VNA inhuur personeel

Elaine Vermeulen is verantwoordelijk voor de collectieve prijsafspraken bij Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken, beter bekend als VNA. De stichting neemt apotheken over en begeleidt apothekers zodat de apotheken goed blijven draaien. Eén van de collectieve afspraken die VNA aanbiedt aan de apothekers is het collectief inhuur van personeel via TMI. Elaine: “Vooral de landelijke dekking van TMI sprak ons aan met meer dan 150 VNA-apotheken verspreid over heel Nederland.”

Stichting VNA

VNA is opgericht in 1948, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, waarbij veel apotheken hun eigenaar hadden verloren. Om de farmaceutische zorg te waarborgen kon men ertoe besluiten om de apotheek voort te zetten onder beheer van VNA. Een jonge apotheker beheerde de apotheek met ondersteuning vanuit VNA. De inkomsten werden verdeeld tussen de voormalige eigenaar en diens erfgenamen. Daarnaast verschafte het de beherend apotheker een reëel inkomen, met als doel om de apotheek in eigendom te verwerven. Deze zogenaamde klassieke VNA-constructie is nog steeds als overdrachtsmodel actueel met een kleine nuancering*, introduceert Elaine.

*Met als nuancering, dat een overdragende apotheker tegenwoordig ook kan kiezen voor een volledige contante overdracht, of een gedeeltelijke contante overdracht in combinatie met een gedeeltelijke winstrechtconstructie.

Elaine Vermeulen VNA

Actieve begeleiding van apothekers

Elaine vertelt de toegevoegde waarde van de stichting voor de apothekers: “VNA begeleidt de apothekers op het gebied van personeelszaken, administratie, juridische zaken, verbouwingen en alle andere werkzaamheden die niet behandeld worden tijdens de opleiding tot apotheker. De opleiding tot apotheker is voornamelijk  farmaceutisch gericht. Apothekers weten alles rondom het maken van medicijnen, terwijl de fijne kneepjes van het ondernemerschap ze niet wordt bijgebracht.”

Collectieve prijsafspraken

“Naast actieve begeleiding bieden wij collectieve prijsafspraken aan onze apothekers, waarvan de inhuur van personeel via TMI er één van is. Daarin is mijn rol dat ik het actieve dagelijkse beheer doe. Ik heb dagelijks contact met de apotheker om vragen te beantwoorden over welke leveranciers zij kunnen benaderen, wat de prijsafspraak is en wat die afspraak inhoudt.”, legt Elaine uit.

“Ondanks het grote tekort aan apothekersassistenten, wordt negentig procent van onze aanvragen direct ingevuld.”

Apothekers en apothekersassistenten aantrekken

“Tegenwoordig zien we een groot tekort aan apothekersassistenten. De assistentes worden vaak aangenomen door de apothekers op locatie. De apothekers komen bij ons met de vraag: ‘Ik heb een vacature voor een apothekersassistent, maar ik krijg de vacature niet gevuld, hoe pak ik dit aan?’ Dan verwijzen wij ze door naar TMI. Dit kan voor langere periodes zijn, maar het gaat voornamelijk om incidentele inhuur wanneer iemand ziek of uit de running is door bijvoorbeeld corona. We verwijzen ze dan door naar het Flexbureau van TMI zodat er op korte termijn vervanging kan worden geregeld. Ondanks het grote tekort aan apothekersassistenten, wordt negentig procent van onze aanvragen direct ingevuld door TMI.”

“Daarnaast zoeken we periodiek apothekers die direct voor een langere periode bij ons blijven werken. Het is hierin essentieel dat er een goede match is tussen de apotheker en de apotheek. Daarnaast is het voor sommige regio’s lastiger om apothekers te vinden, zoals in Zuid-Limburg, het hoge noorden en in Zeeland, dan is het prettig dat we TMI hiervoor kunnen inzetten.”

Voordelen voor beide partijen

“Met meer dan 150 VNA-apotheken heb je een bepaald volume waarmee je gunstige financiële afspraken kunt maken.”, vertelt Elaine. “Voordat TMI als collectief was geselecteerd, zagen wij als hoofdkantoor een veelvoud aan aanbieders, werden als kleine klant behandeld en betaalden we de hoofdprijs. Anderzijds is het voor TMI prettig dat er één aanspreekpunt is in plaats van 150  individuele apothekers. Dankzij het maken van overkoepelende afspraken is de samenwerking effectiever. Daarnaast bieden wij ook meer financiële zekerheid. Wanneer een apotheek vergeet een rekening te betalen, dan staat VNA garant zodat de rekening altijd op tijd wordt voldaan. Deze sturende factor binnen onze apotheken leidt ertoe dat wij gunstigere afspraken kunnen maken dan wanneer apothekers dit los van elkaar zouden regelen bij diverse recruitmentbureaus.”

Landelijke dekking en korte lijntjes

“Naast de landelijke dekking ervaren wij de korte lijntjes bij TMI als erg prettig, dat zoeken wij in al onze leveranciers. Sommige partijen zijn heel groot waardoor je meer niveaus hebt en het 1-op-1 schakelen lastiger maakt. Bij TMI gaat dat tot nu toe heel prettig. Er wordt niet proactief uitgevraagd of wij nog extra personeel nodig hebben, maar TMI staat klaar wanneer het nodig is.”

“TMI staat klaar wanneer het nodig is.”

Data leidt tot nieuwe inzichten

De samenwerking heeft geleid tot nieuwe inzichten. Elaine legt uit: “Voor ons is de deling van data belangrijk, niet om enkel inzicht te krijgen in de kosten, maar ook om betere beslissingen te kunnen nemen in de toekomst. Door inzicht te krijgen in welke apotheken welke profielen inhuren kunnen wij beter bepalen of er een permanent of slechts een tijdelijk probleem is en hierop vervolgacties bepalen. Hiervoor heb ik veel geschakeld met salesmanager Marieke en accountmanager Peter, die waren heel behulpzaam en leverden een paar dagen laten de benodigde informatie aan.”

Altijd een juiste match

Doordat Elaine zelf niet in de apotheken werkt, kent ze de kandidaten vanuit TMI niet uit eigen ervaring. Regelmatig spreekt ze een aantal apothekers die personeel inzetten voor diensten via TMI. “Tot nu toe zijn de apothekers enthousiast over de assistenten die zijn ingezet. Wanneer er personeel nodig is weten ze TMI inmiddels ook te vinden, dat is voor ons een teken dat het goed zit. Binnen de apotheken worden er veel verschillende apotheeksystemen gebruikt en tot nu is het altijd gelukt om kandidaten te vinden met kennis van het specifieke systeem en wat eraan gelieerd is. Er is een goede pool van apothekersassistenten waardoor er altijd iemand in een bepaalde situatie past.”

Lees ook andere klantcases

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op!