Jeannette Viveen

Docent bijscholingen Omgaan met agressie, Omgaan met dementie, Omgaan met complex gedrag en Palliatief Terminale Zorg,

Jeannette Viveen werkt als SEH verpleegkundige en trainer. Voor TMI verzorgt zij bijscholingen over dementie, palliatief terminale zorg, agressie in de zorg en complex gedrag. Dat zij zelf nog op de SEH werkt en geregeld te maken heeft met agressie, maakt dat zij precies weet waar haar cursisten tegenaan lopen. “Een infuus prikken doe je eigenlijk altijd op dezelfde manier, maar omgaan met agressie wordt nooit een automatisme.”

Wie is Jeanette Viveen?

Al sinds haar achttiende is Jeannette werkzaam in de zorg. Daar startte ze als algemeen verpleegkundige, werd al snel teamleider en vanwege haar grote interesse in de psyche van de mens besloot ze de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige te volgen. En vervolgens ook de opleiding tot SEH verpleegkundige. Buiten een uitstapje naar de palliatieve zorg – ze startte een hospice en werd er directeur – werkt Jeannette inmiddels 27 jaar als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.

Trainer Jeannette Viveen

Trainingen gericht op gedrag

Sinds 2000 geeft ze ook geregeld trainingen, gericht op reanimatie, voorbehouden handelingen of de ABCDE methodiek. Maar na een opleiding tot trainer, besloot ze een eigen bedrijfje te starten met een andere insteek. “Ik vond dat er te weinig aandacht werd besteed aan psychiatrie voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Daarom ben ik daar trainingen voor gaan ontwikkelen. De bijscholingen zijn vooral gericht op gedrag: communicatie, omgaan met agressie, psychiatrie, dementie en palliatief terminale zorg.”

Voor TMI Academy geeft Jeannette de cursussen Omgaan met agressie, Omgaan met complex gedrag, Palliatief terminale zorg en Omgaan met dementie. Na jarenlange ervaring als trainer weet Jeannette goed wat haar uniek maakt. “Ik heb lesgegeven aan allerlei niveaus; van verzorgenden tot SEH- en IC verpleegkundigen en HAP-medewerkers. Al deze doelgroepen bereiken, is denk ik ook wel mijn kracht.”

Poten in de klei

Een andere kracht is dat Jeannette als SEH verpleegkundige nog met haar ‘poten in de klei staat’. Ter illustratie: “Op de SEH kreeg een man een hartstilstand. Zijn dochter die meegekomen was, raakte erg overstuur. Ze bleef haar vader maar vasthouden en op een onhandige plek staan, terwijl wij erbij moesten om meneer te reanimeren. Pogingen om haar duidelijk te maken dat ze daar niet kon blijven staan, haalden niks uit. Ze werd erg boos en duwde mij weg. Uiteindelijk heb ik haar vastgepakt en meegenomen.

Ik heb toen gezegd: ‘Ik vind het heel vervelend dat ik u nu moet vastpakken, maar wij moeten er echt bij kunnen om voor uw vader te kunnen zorgen’, en haar aangeboden om op een stoel bij de deur te blijven zitten. Ondanks al mijn jaren ervaring blijf ik dit soort situaties nog steeds lastig vinden. Een infuus prikken doe je eigenlijk altijd op dezelfde manier, maar omgaan met agressie wordt nooit een automatisme. Je kunt goede handvatten hebben, maar ieder mens is anders.”

Oefenen met een acteur

Dat Jeannette in dit voorbeeld koos voor een fysieke aanpak is een grote uitzondering, legt ze uit. “In principe kies je er liever voor dat iemand uit zichzelf luistert en meegaat. Ik besef me op zo’n moment dat het gedrag van mevrouw voortkomt uit angst en machteloosheid. Mijn advies is om het niet persoonlijk op te vatten.”

Dit is slechts een van de vele adviezen die aan bod komen in de bijscholing Omgaan met agressie. In de ochtend wordt gestart met een stuk theorie over wat agressie fysiek met iemand doet, de Roos van Leary en hoe je zorgt voor de-escalatie. In de middag wordt gewerkt met een acteur. “Mensen kunnen casuïstiek aanleveren. En vanuit mijn ervaring kan ik natuurlijk veel praktijkvoorbeelden geven. Deze situaties oefenen we vervolgens met de acteur.”

Informeer, praat vriendelijk en blijf rustig

Om een idee van de training te geven, deelt Jeannette hier nog enkele tips voor het omgaan met agressie. “Zorg dat je mensen goed informeert. Praat daarbij op een vriendelijke toon, blijf rustig en kijk de ander aan. Nu er vanwege corona strengere regels gelden, bijvoorbeeld voor bezoek of begeleiders, is het belangrijk om daarover goede uitleg te geven.

Geef verder erkenning aan iemands gevoel, als diegene boos is of overstuur. Wat ook goed helpt is om iets aan te bieden. Al is het maar een kop koffie. Of beloof dat je over een kwartiertje terugkomt om een update te geven. Deze ogenschijnlijk kleine dingen kunnen echt het verschil maken.”

Interesse?

Neem contact op!

Susanne Koomen

Coördinator TMI Academy

scholing@tmi.nl

Bijscholingen gegeven door Jeannette Viveen

Palliatief Terminale Zorg

Amsterdam 7 punten
In deze bijscholing leer je hoe je het beste palliatieve zorg kunt verlenen aan patiënten en hun naasten.

Omgaan met agressie in de zorg

Amsterdam 7 punten
In deze bijscholing breid je je theoretische kennis uit over hoe je om moet gaan met agressie.

Omgaan met complex gedrag

Amsterdam 7 punten
In deze training staan theoretische kennis en praktische vaardigheden centraal, zodat jij weet hoe je kunt handelen in diverse situatie waarin complex gedrag zich voordoet.

Omgaan met dementie

Amsterdam 4 punten
Tijdens deze bijscholing leer je hoe je moet omgaan met de symptomen en verschillende vormen van dementie.