Achtergrondinformatie

Wat is de wet BIG en het BIG-register?

Auteur:
Marlou Kramer
Marlou Kramer

Wet BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en is in 1993 in het leven geroepen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, het is daarna gefaseerd per beroepsgroep in werking getreden. En nog steeds worden er experimenteerberoepen aan het register toegevoegd. Wet BIG is overigens niet de eerste wet om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt te beschermen, de eerste voorloper stamt al uit 1865!

In de wet BIG is vastgelegd welke beroepen tot welke handelingen in de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Wie in dit register is ingeschreven is dus wettelijk bevoegd om de beschermende beroepstitel te voeren en de voorbehouden handelingen die bij dit beroep horen, uit te oefenen. Het BIG-register is onderdeel van wet BIG en is een openbaar register die iedereen online kan raadplegen. Hiermee kan dus iedere patiënt, zorginstelling of andere zorgverlener de deskundigheid van jouw kwalificaties nagaan en op deze manier is een goede controle van de zorg in Nederland mogelijk.

BIG-geregistreerde beroepen

Er zijn dertien beroepen die vallen onder de wet BIG en waarvoor men zich dient in te schrijven in het BIG-register. Dit zijn apothekers, artsen, bachelors medisch hulpverlener*, fysiotherapeuten, mondhygiënisten*, gezondheidszorgpsychologen, klinisch technologen, orthopedagoog-generalisten, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Niet alle zorgverleners hoeven zich dus te laten registreren in het BIG-register. Onder andere de volgende beroepsbeoefenaren hoeven zich niet te registreren: anesthesiemedewerker, apothekersassistent, CSA medewerker, diëtist, laborant, logopedist, OK assistent, (oefen)therapeut en verzorgende IG.

*Medisch hulpverleners en mondhygiënisten zijn experimenteerberoepen en worden tijdelijk voor een periode van vijf jaar geregistreerd. Wanneer blijkt dat de registratie resulteert in patiënttevredenheid en efficiënte zorg, dan worden de experimenteerberoepen definitief aan het BIG-register toegevoegd.

Wat zijn de voorwaarden van een BIG-registratie?

Voor een registratie in het BIG-register gelden een aantal voorwaarden. Zo moet je beschikken over een geldig Nederlands diploma voor het beroep waarvoor je je wilt laten registreren. Dit diploma mag maximaal vijf jaar geleden behaald zijn. Daarnaast moet je je beroep zonder beperkingen kunnen uitvoeren en mag je niet onder toezicht staan vanwege een lichamelijke of geestelijke kwestie. De registratie kan online plaatsvinden en de verwerking neemt in de meeste gevallen minder dan drie weken in beslag. Zodra je bent ingeschreven in het BIG-register mag je je beroep uitoefenen. Vanaf het moment dat je geregistreerd bent in het register val je ook onder het tuchtrecht (BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren die volgens anderen tekort schieten in hun zorgverlening kunnen voor een tuchtcollege worden gedaagd.).

Herregistratie BIG-register

Werkervaringseis

Zodra je eenmaal bent ingeschreven in het BIG-register is het belangrijk dat je elke vijf jaar herregistreert, gelukkig ontvang je ongeveer zes maanden voor de uiterste herregistatiedatum vanuit het CIBG een oproep voor herregistratie. Als zorgprofessional kun je je registratie behouden door aan te tonen dat je voldoende uren hebt gewerkt. Wanneer je minder uren hebt gewerkt dan de norm om te herregistreren moet je aan de scholingseis voldoen. Als verpleegkundige, arts, apotheker, fysiotherapeut, mondhygiënist, physician assistant, tandarts, verloskundige moet je in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur hebben gewerkt in de functie waarvoor je herregistreert. Dit komt neer op ongeveer acht uur per week. Voor een gezondheidspsycholoog en psychotherapeut geldt een net iets hogere norm, namelijk een norm van 3.120 uur in de afgelopen vijf jaar. Voor de tijdelijke registraties of experimenteerberoepen, zoals het CIBG het noemt, is nog geen herregistratie mogelijk en zijn er dus geen normen voor de werkervaringseis bekend.

Daarnaast moeten de werkervaringsuren ook qua inhoud aan bepaalde eisen voldoen, ook deze eisen verschillen per beroep. Over het algemeen geldt dat de werkzaamheden moeten vallen onder de individuele gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je een herregistratie aanvraagt.

Ben je basisarts in opleiding tot specialist of tot KNMG profielarts en verloopt je uiterste herregistratiedatum? Ook dan kun je herregistratie op basis van werkervaring aanvragen bij het BIG-register. Vaak is de inschrijving in het opleidingsregister voldoende bewijs voor herregistratie.

Scholingseis

Wanneer je de afgelopen vijf jaar niet hebt gewerkt in het beroep waarvoor je een herregistratie wilt aanvragen óf als je niet voldoet aan de urennorm, dan is het mogelijk om je te herregistreren op basis van een scholingstraject. Dit betekent dat je een landelijk examen moet doen. Indien je dit examen met succes afrond, ontvang je een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), waarmee je in aanmerking komt voor herregistratie in het BIG-register. Dit scholingstraject is dus niet hetzelfde als een bijscholing. Heb je onvoldoende werkervaring als verpleegkundige? Dan kun je het scholingstraject via Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

In verband met de coronacrisis is sinds maart 2020 herregistratie uitgesteld voor alle beroepen, er is door de minister nog geen besluit genomen wanneer dit weer hervat wordt. Dit houdt in dat jouw registratie niet vervalt zolang de herregistratieverplichting uitgesteld is, ook niet als jouw uiterste herregistratiedatum verloopt. Zodra de covid-periode voorbij is en de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangen alle zorgverleners die zich dienen te registreren vanuit het CIBG een bericht met uitleg.

Herregistratie BIG voor zzp’ers

Ook als je als zzp’er werkzaam bent in de zorg is herregistratie iedere vijf jaar nodig. Als zelfstandige in de zorg zijn de daadwerkelijk gewerkte uren de basis voor de werkervaringseis, terwijl in loondienst zijn dit de uren die je volgens je contract werkt. Als gedetacheerde werk je in loondienst en worden je contracturen aangehouden. Voor zelfstandigen is er een apart formulier voor het aanvragen van een herregistratie, in dit formulier is er rekening gehouden met de omstandigheden waar zzp’ers mee te maken hebben. Je dient als zzp’er je werkervaring zelf aan te tonen, dit kan middels verklaringen van opdrachtgevers, een uitdraai van een urenadministratie systeem of via directe declaraties bij een zorgverzekeraar.

Werken in het buitenland en herregistratie

Tijdelijk werken in het buitenland is natuurlijk een unieke ervaring, maar hoe zit het met de herregistratie bij terugkomst in Nederland? De werkervaring die je opdoet in het buitenland mag je meetellen voor de herregistratie in het BIG-register. Maar dit is alleen mogelijk wanneer je de werkervaring hebt opgedaan terwijl je al geregistreerd stond in een wettelijk ingesteld register uit het land waar je werkzaam was. Deze registratie kun je aantonen door middel van een Certificate of Current Professional Status (CCPS). Hierin moet onder andere duidelijk vermeld worden dat je geregistreerd bent geweest in een register tijdens je werkzame periode in het buitenland.

Alleen als er in het land waarin je werkzaam was geen wettelijk register bestaat, is het mogelijk om je werkervaring mee te laten tellen zonder CCPS. Het is daarbij wel van belang dat de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd vallen binnen het deskundigheidsgebied van je beroep en dat je deze op hetzelfde niveau hebt uitgevoerd als in Nederland.

Wat is het verschil tussen het kwaliteitsregister en het BIG-register?

Vaak ontstaat er verwarring over wat precies het verschil is tussen het BIG-register en het kwaliteitsregister. Het Kwaliteitsregister V&V is een vrijwillig register speciaal voor verpleegkundigen en verzorgenden waarvoor het initiatief ligt bij de beroepsgroep. Als verpleegkundigen en verzorgende kun je je inschrijven in dit register en vervolgens een persoonlijk portfolio bijhouden. In dit portfolio kun je alle door jou gevolgde bij- en nascholingen toevoegen en kun je accreditatiepunten verzamelen. Dit register heeft als doel de kwaliteit van de zorgverleners te bevorderen doordat zij zichzelf ontwikkelen binnen hun vakgebied.

Registratie in het BIG-register daarentegen is verplicht voor de beroepen die vallen onder de wet BIG. Alleen met een inschrijving in dit register ben je bevoegd om bepaalde handelingen die horen binnen jouw beroepsgroep uit te voeren. Om je te mogen (her)registreren in het BIG-register is het van belang dat je voldoet aan een kwantitatieve eis, namelijk het aantal gewerkte uren waarin jij ervaring hebt opgedaan binnen jouw beroep. Bij (her)registratie in het kwaliteitsregister gaat het om een kwalitatieve eis: kun jij als verpleegkundige of verzorgende door middel van behaalde accreditatiepunten aantonen dat jij beschikt over de meest actuele kennis binnen jouw beroepsgroep?

Heb je een vraag aan een van onze medewerkers?

Bel ons dan op 020 – 510 6754

Of stuur ons een bericht via: