Werken in de ambulancezorg

De ambulancezorg is een branche waarbij ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten acute zorg verlenen bij patiënten op locatie. De ambulancezorg in Nederland begint bij een melding op de meldkamer en eindigt bij de overdracht van de patiënt in een ziekenhuis of andere zorginstelling.

Wat is de ambulancezorg?

De ambulancezorg in Nederland is, net als de politie en brandweer, verdeeld over 25 regio’s. Per regio is er een regionale ambulancevoorziening (RAV), die alles omtrent ambulancezorg uitvoert in de regio. De regio’s werken ook onderling samen en worden ondersteunt door de overkoepelende organisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). De zorgverleners in de ambulancezorg werken nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis, VVT, hospice, ggz en verloskundige. Maar ook met de politie en brandweer. Om te kunnen werken bij de ambulance, dien je een opleiding te volgen bij de Academie voor Ambulancezorg.

Het werken bij de ambulance is ingedeeld in laag-, midden- en hoogcomplexe zorg.

Laagcomplexe ambulancezorg

Bij laagcomplexe ambulancezorg is er geen sprake van een levensbedreigende situatie. Je kunt hierbij denken aan het vervoeren van een patiënt van de ene naar de andere zorginstelling met stabiele vitale functies. Bij laagcomplexe ambulancezorg werk je op de zorgambulance. Wat is een zorgambulance? Bij de zorgambulance staat het comfort van de patiënt voorop. Bij laagcomplexe ambulancezorg wordt er zorg verleend door een chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, een verzorgende laagcomplexe ambulancezorg of verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg.

Middencomplexe ambulancezorg

Bij middencomplexe ambulancezorg is er sprake van een complexere zorgvraag, maar nog steeds niet spoedeisend. Er is bij een middencomplexe zorgvraag bijvoorbeeld meer mogelijk op het gebied van pijnstilling en ritmebewaking. De middencomplexe ambulancezorg bestaat uit een team van een chauffeur en een verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg.

Hoogcomplexe ambulancezorg

Hoogcomplexe ambulancezorg is spoedeisend en wordt ingezet bij acuut levensgevaar of waarbij er snel sprake kan zijn van ernstige gezondheidsschade. Bij hoogcomplexe ambulancezorg werken de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur nauw samen.

Benieuwd naar de verhalen uit de ambulancezorg?

ALS ambulance Ervaringsverhaal
26 januari 2021 - Cynthia Buckert

Frank neemt je mee in zijn werk als ambulanceverpleegkundige

Joost Majoor over zijn werk als ambulancechauffeur Interview
8 november 2022 - Eva Mooij

Joost over zijn werk als ambulancechauffeur

middencomplex ambulancezorg Ervaringsverhaal
30 december 2022 - Cynthia Buckert

Middencomplex ambulancezorg: Wat is dat?

Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) heeft protocollen vastgelegd voor de zorgprofessionals in de ambulancezorg om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk evidence based kan worden verleend. De LPA is een hulpmiddel om goede ambulancezorg te verlenen en hoeft niet altijd te worden nagevolgd. Het geeft adviezen hoe je bij een specifieke situatie de juiste zorg kunt verlenen aan de patiënt.

Welke functies vallen er onder de ambulancezorg?

Wil je meer informatie over het werken bij de ambulance en de verschillende beroepen? In onderstaand overzicht leggen we per functie uit wat het inhoudt. Je vindt hier informatie over de opleiding, werkplekken, het salaris en vacatures.

Ambulanceverpleegkundige

ambulanceverpleegkundige

Als ambulanceverpleegkundige geef je zorg en verpleging voor en tijdens het vervoer van een patiënt naar het ziekenhuis. Je bent eerste hulpverlener bij een ongeval en moet zelf beslissingen maken.

Meer informatie

Ambulancechauffeur

Ambulancechauffeur

Als je wilt werken als ambulancechauffeur is het belangrijk dat je stressbestendig, betrokken en sociaal vaardig bent. Iedere situatie is anders en je weet van te voren niet wat je te wachten staat.

Meer informatie

Medisch hulpverlener

Medisch hulpverlener

Als medisch hulpverlener is jouw takenpakket afhankelijk van je werkplek. Je kunt namelijk aan de slag als medisch hulpverlener spoedeisende hulp of medisch hulpverlener ambulancezorg.

Meer informatie

Verpleegkundig centralist meldkamer

Verpleegkundig centralist meldkamer

Als verpleegkundig meldkamercentralist ben je het eerste aanspreekpunt voor degenen die 112 bellen.

Meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen TMI?

Neem dan contact op!
silvana van beek portretfoto

Silvana van Beek

Accountmanager Ambulancezorg

06 - 159 580 22 silvana@tmi.nl
heidi kamp portretfoto

Heidi Kamp

Accountmanager Ambulancezorg

020 - 510 6751 ambulance@tmi.nl