Sandra Jonker

Docent voorbehouden handelingen

Sandra Jonker is geen onbekende bij TMI, al meer dan vijf jaar werkt ze als obstetrieverpleegkundige via TMI. Naast haar werk in de zorg, heeft ze een opleiding gevolgd tot trainer. Sindsdien toetst ze de voorbehouden handelingen van zorgprofessionals bij onze TMI Academy. In dit interview vertelt ze alles over haar manier van lesgeven.

Even voorstellen: Wie is Sandra Jonker?

“In 1985 ben ik afgestudeerd als algemeen verpleegkundige en in 1988 heb ik de specialistische opleiding gevolgd tot O&G verpleegkundige. Na heel veel bevallingen te hebben meegemaakt, heb ik na vijf jaar een switch gemaakt en ben ik een eetcafé begonnen samen met mijn partner. Na twaalf jaar miste ik toch mijn werk op de obstetrie-afdeling en ben ik weer in het ziekenhuis aan de slag gegaan. Uiteindelijk besloot ik in 2017 te gaan detacheren via TMI.”

Sandra Jonker docent

Lesgeven bij TMI Academy

“Voordat ik bij TMI kwam werken, coachte en trainde ik obstetrieverpleegkundigen in opleiding in het ziekenhuis en dat vond ik erg leuk om te doen. Toen ik echter via TMI ging detacheren was dit niet meer mogelijk. Toen de TMI Academy groeide en een tekort aan trainers kreeg, waren ze op zoek naar zorgprofessionals die het leuk vonden om de proeven van bekwaamheid te toetsen bij verzorgenden IG en verpleegkundigen. Daarvoor bood ik mij graag aan. Om officieel les te kunnen geven, heb ik in 2018 de opleiding tot docent gevolgd bij het Opleidingsinstituut KMBV in Utrecht. Sinds 2019 neem ik de voorbehouden handelingen af bij diverse zorgprofessionals en geef ik skills-lessen aan collega’s in de zorg die bijvoorbeeld extra aandacht of uitleg nodig hebben over bepaalde handelingen.”

Alsof je in de patiëntenkamer staat

“Bij de TMI Academy hebben we alles in huis aan verpleegkundige benodigdheden en materialen; spuiten, naalden, oefenpoppen, oefenarmen. Alles wat je in het ziekenhuis hebt, is hier aanwezig. Zo kunnen we op locatie een venapunctie uitvoeren of infuus inbrengen. Hierdoor creëren we een setting waarin het lijkt alsof we in een patiëntenkamer staan en realiseren we een volledig oefentraject conform de praktijk.”

Toetsen voorbehouden handelingen

“Het toetsen van de voorbehouden handelingen is voor verzorgenden IG, algemeen verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers. Omdat TMI haar zorgprofessionals graag bevoegd en bekwaam houdt, hebben we als regel dat de voorbehouden handelingen elke drie jaar getoetst moeten worden. Dat zijn gemiddeld zo’n zestien voorbehouden handelingen. Als zorgprofessional ben je gewend om handelingen op een bepaalde manier uit te voeren. Het is goed om regelmatig even stil te staan waarom je wat precies doet.”

“Voordat de voorbehouden handelingen worden getoetst, is het belangrijk dat de zorgprofessionals van tevoren de e-learning maken via het LeerManagementSysteem van TMI, Learnlinq. Zodra men de theorie beheerst, kunnen ze aan de slag met de praktijk. Voor verzorgenden IG is het mogelijk om in de ochtend theorielessen te volgen op locatie of online bij Astrid van Randwijk en in de middag worden de voorbehouden handelingen dan getoetst.”

“In groepjes van maximaal vier personen toetsen we iedere handeling. Eerst laten we iedereen even oefenen en vervolgens toetsen we het. Het verschilt per groep hoeveel vragen er nog over de handelingen zijn. Bij sommigen ben je binnen tien minuten klaar, bij een andere groep kan het juist weer wat langer duren. Dan leg ik het een en ander aan ze uit en geef ik tips. In de ideale situatie heeft iedereen voor het toetsen de theorie doorgenomen via Learnlinq, zodat de handelingen ook sneller en beter uitgevoerd worden.”

Samenwerking met andere trainers en creëren van een goede sfeer

“Soms kunnen zorgprofessionals zenuwachtig zijn, omdat ze worden getoetst. Bij aanvang probeer ik de spanning altijd eerst weg te nemen door mij open te stellen naar iedereen. Ook probeer ik een goede sfeer te creëren en de uitleg op een boeiende manier te vertellen. Voor het afnemen van een bepaalde handeling, probeer ik een situatie te schetsen die voor iedereen herkenbaar is.”

“Mieke Plag, Henk Bosker en Hassan el Haouari hebben ook de training gevolgd bij het KMBV om als trainer en toetser aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen wij elkaar aanvullen in onze trainingen, waardoor het programma een betere vorm heeft. Zo hebben we er ook voor gekozen om, afhankelijk van de groep, af en toe een casus te behandelen. Door de goede communicatie onderling, proberen we de juiste theorie en skills mee te geven aan alle cursisten. Ons doel is dat zorgprofessionals zich zelfverzekerd genoeg voelen om verpleegkundige handelingen te verrichten.”

Voldaan naar huis

“Na al mijn jaren werkervaring vind ik het leuk om alle kennis die ik heb, te kunnen overbrengen op anderen. Ik vind het leuk om te zien dat iemand na afloop van de training met een goed gevoel naar huis gaat en weer sterker in zijn of haar schoenen staat. Ik zie mijn ervaring en mensenkennis dan ook als mijn kracht als trainer.”

Wil jij jouw voorbehouden handelingen toetsen?

Meld je aan

Interesse?

Neem contact op!

Lindy Boon

Organisator Trainingen

trainingopmaat@tmi.nl

Bijscholingen gegeven door Sandra Jonker

Skillsdag voorbehouden handelingen voor zzp’ers in de zorg (met LMS abonnement)

Amsterdam 8 punten
Tijdens deze dag kun je als (gespecialiseerd) verpleegkundige je laten toetsen op voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Skillsdag voorbehouden handelingen voor zzp’ers in de zorg inclusief theorie

Amsterdam 7 punten
Tijdens deze dag kun je als (gespecialiseerd) verpleegkundige je laten toetsen op voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Verzorgende IG – Theorie en Praktijk

Amsterdam 0 punten
Fris je kennis weer op over de voorbehouden handelingen van een verzorgende IG.