Kinderopvang

De primaire functie van het werken bij de kinderopvang is het op een veilige manier opvangen van kinderen. Daarbij wordt actief bijgedragen aan hun ontwikkeling. Een andere functie van de kinderopvang, is dat ouders/verzorgers actief kunnen blijven bijdragen aan de arbeidsmarkt of een opleiding kunnen blijven volgen. Zo helpt de kinderopvang mee aan het creëren van een veilige en leuke omgeving voor kinderen, terwijl ouders tijd vrij kunnen maken voor andere activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van de maatschappij.

Werken in de kinderopvang

Werken bij de kinderopvang kan op verschillende manieren, De kinderopvang is namelijk een verzamelterm voor diverse plekken waar kinderen worden opgevangen. Formeel gezien wordt een opvanglocatie als een kinderopvang gezien, wanneer de kinderopvangtoeslag van kracht is. Een aantal vormen van kinderopvang, zijn het kinderdagverblijf en de voor-, na- en buitenschoolse opvang.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 jaar tot 4 jaar oud. Bij een kinderdagverblijf worden kinderen ingedeeld in groepen tot zestien kinderen. Deze groepen kunnen horizontaal of verticaal worden ingedeeld. Bij een horizontale groep worden kinderen op basis van hun leeftijd ingedeeld, terwijl verticale groepen gemengd zijn. Elke groep wordt begeleid door ten minste twee pedagogische medewerkers.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang, ook wel bekend als de BSO, is een overkoepelende term voor alle kinderopvang die georganiseerd is voor kinderen buiten schooltijd. Hieronder vallen dus ook de voor- en naschoolse opvang.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang, ook wel de NSO, is de buitenschoolse opvang voor kinderen na schooltijd. Kinderen volgen tot ongeveer 18:00 uur activiteiten die georganiseerd worden door de pedagogische medewerkers. Daarna worden ze gehaald door hun ouders/verzorgers.

Peuterspeelzaal

Sinds 2018 vallen peuterspeelzalen onder de term kinderdagverblijf. Voor die tijd waren peuterspeelzalen bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. De peuters werden er één tot vier dagdelen per week opgevangen. Tegenwoordig hoort de peuterspeelzaal bij het kinderdagverblijf, waardoor het mogelijk is om kinderopvangtoeslag aan te vragen voor een kind dat naar de peuterspeelzaal, oftewel het kinderdagverblijf, gaat.

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Het Personenregister Kinderopvang (of PRK) is gericht op het veiliger maken van de kinderopvang in Nederland. Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet in dit register staan. Om in het Personenregister Kinderopvang opgenomen te worden, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben, waaruit blijkt dat je in het verleden geen gedrag hebt vertoond dat onwenselijk is als het aankomt op het werken met kinderen. Aan de hand van het PRK worden personen die met kinderen werken, gescreend op strafbare feiten, wat het mogelijk maakt om kinderen beter te beschermen.

Beroepscode Kinderopvang

Naast het Personenregister Kinderopvang is er ook de beroepscode voor medewerkers van de kinderopvang. Deze code is door pedagogische medewerkers zelf opgesteld en bevat gedragsregels. Door aan de hand van de beroepscode voor de kinderopvang te werken, zorg je ervoor dat je je op de juiste manier gedraagt en je jouw werk op de juiste manier uitvoert.

Functies Kinderopvang

Wil je meer weten over het werken in de kinderopvang? Via onderstaand overzicht leggen we per functie uit wat het inhoudt. Hier hebben we het over opleiding, werkzaamheden, salaris en vacatures.

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker houdt zich met name bezig met de dagelijkse opvang, verzorging en dagbesteding van kinderen. Dat doe je bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren.

Meer informatie

Interesse?

Neem contact op!
femke de bruijn

Femke de Bruijn

Projectmanager

06 - 460 913 32 projectteam@tmi.nl