Jeugdzorgwerker

Verzamelnaam jeugdzorgwerker

Allereerst, wat is een jeugdzorgwerker? De term ‘jeugdzorgwerker’ is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal functies binnen de jeugdzorg: gezinsvoogd, jeugdbeschermer, ambulant hulpverlener jeugdzorg, begeleider pleegzorg, bemiddelaar pleegzorg, educatiemedewerker, jeugd reclasseerder en woonbegeleider jeugd. Elk van deze functies heeft een eigen takenpakket, maar op deze pagina wordt er gerefereerd naar de algemene term ‘jeugdzorgwerker’.

Wat doet een jeugdzorgwerker?

Over het algemeen hebben jeugdzorgwerkers ongeveer dezelfde functieomschrijving. Als jeugdzorgwerker begeleid je jongeren en ouders die problemen ervaren binnen het gezin. Je helpt hen zoeken naar oplossingen en geeft advies. Je biedt zowel korte als langdurige hulp, of bemiddeling in crisissituaties. Als ambulant jeugdzorgwerker houd je spreekuren in jouw instelling en voer je gesprekken bij cliënten thuis. Indien nodig laat je psychiatrisch of psychologisch onderzoek uitvoeren, of schakel je externe hulp in bij andere hulpverlenende instanties. Tot slot is een belangrijk deel van jouw werk het onderhouden van contacten met andere jeugdzorginstellingen en het overleggen met collega’s over bijzondere gevallen.

Verschil jeugdzorgwerker niveau a, b, c, d

Jeugdzorgwerkers werken binnen vier verschillende niveaus: a, b, c, d. Deze niveaus zijn onderverdeeld op basis van opleidingsniveau. Hieronder staan deze vier niveaus en het bijbehorende opleidingsniveau op een rijtje.

Jeugdzorgwerker a

Jeugdzorgwerkers niveau a werken hebben een hbo opleidingsniveau. Als jeugdzorgwerker a voer jij je werkzaamheden ambulant uit vanuit een orthopedagogische invalshoek. Je komt regelmatig in aanraking met complexe (crisis)situaties waar mogelijk uithuisplaatsing ter sprake komen. Een jeugdzorgwerker a pleegt zelf interventies binnen het gezin en is verantwoordelijk voor de inzet van de juiste specialisten voor de hulpverlening. Een jeugdzorgwerker a werkt dus veel multidisciplinair.

Jeugdzorgwerker b

Als jeugdzorgwerker b heb je een hbo opleidingsniveau. Jij voert je werkzaamheden flexibel uit vanuit een orthopedagogisch kader. Als jeugdzorgwerker b pleeg je interventies in het gezin met als doel het gezin te versterken en een veilige omgeving te creëren.

Jeugdzorgwerker c

Een jeugdzorgwerker c heeft hbo werk- en denkniveau. Als jeugdzorgwerker voer jij je werkzaamheden uit vanuit een pedagogische invalshoek. Je biedt begeleiding zowel thuis als binnen verblijven. Je speelt de rol van mentor en richt je op individuele cliënten. Ook geef jij praktische opvoedondersteuning en geef je advies aan het gezin.

Jeugdzorgwerker d

Een jeugdzorgwerker d heeft een mbo opleidingsniveau. Als jeugdzorgwerker d voer je jouw werkzaamheden uit vanuit een pedagogisch kader, zowel thuis als in verblijven. Je bent ook bevoegd om opvoedondersteuning te bieden aan het gezin. Je biedt vaak ondersteuning in groepsverband.

Meer weten over het werk als jeugdzorgwerker?

Lees het ervaringsverhaal van Shirin

Jeugdzorgwerker opleiding

Om jeugdzorgwerker worden, dien je een relevante opleiding afgerond te hebben, eventueel aangevuld met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Maar wat is het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker eigenlijk? Dit uitstroomprofiel bereidt jou na je opleiding voor op de arbeidsmarkt. Het brengt je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Hierdoor kun je ongeacht jouw specifieke vooropleiding goed voorbereid aan de slag als jeugdzorgwerker.

Maar met welke vooropleidingen kom je eigenlijk in aanmerking voor een functie als jeugdzorgwerker? Met een afgeronde hbo-opleiding, kun je jeugdzorgwerker a, b of c worden. Dit geldt voor de bachelor hbo-opleidingen pedagogiek, social work en toegepaste psychologie, in combinatie met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Daarnaast zijn de masteropleidingen orthopedagogiek of psychologie ook opleidingen waarmee je jeugdzorgwerker kunt worden. Om als jeugdzorgwerker d aan de slag te gaan, dien je de mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker afgerond te hebben.

Als je wilt zijinstromen als jeugdzorgwerker, kan het zijn dat je accreditatiepunten mist om in het SKJ-register geregistreerd te (blijven) staan. Deze registratie is nodig voor veel functies binnen de jeugdzorg. Dan is het mogelijk om je te laten omscholen tot jeugdzorgwerker. Een aantal jeugdzorgorganisaties hebben programma’s samengesteld waarin je een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tot jeugdzorgwerker kunt volgen. Daarnaast is het mogelijk om naast een relevante hbo-opleiding bijscholingen op het gebied van jeugd te volgen, waarmee het ook mogelijk is om je in het SKJ-register te registreren.

Relevante vacatures

Vaardigheden jeugdzorgwerker

Er zijn bepaalde vaardigheden die jij als jeugdzorgwerker moet bezitten om het werk goed uit te kunnen voeren. Zo is het hebben van goede communicatieve vaardigheden erg belangrijk. Dagelijks voer jij namelijk veel gesprekken met kind, ouders en andere betrokkenen. Daarnaast is een belangrijke competentie voor jou als jeugdzorgwerker stressbestendigheid. In crisissituaties moet jij je mannetje staan en als rots in de branding dienen voor het gezin. Tot slot moet je als jeugdzorgwerker goed kunnen bemiddelen. Je moet onpartijdig kunnen oordelen indien de situatie ernaar vraagt.

Registratie jeugdzorgwerker

Om als jeugdzorgwerker aan de slag te kunnen, moet je (meestal) geregistreerd staan in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als je in het SKJ geregistreerd staat als jeugdzorgwerker, kom je terecht in een beroepsregister voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg. Hiermee toon je aan dat jij als jeugdzorgwerker beschikt over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden. Daarnaast laat je zien dat jij jezelf blijft ontwikkelingen en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Wat verdient een jeugdzorgwerker?

Wat verdien je al jeugdzorgwerker? Het korte antwoord is dat jouw salaris als jeugdzorgwerker afhankelijk is van een aantal zaken zoals opleiding, ervaring, opdrachtgever en de vraag naar jeugdzorgwerkers. Ongeacht jouw vooropleiding valt jouw salaris onder de cao Jeugdzorg. Of je jeugdzorgwerker a, b, c, of d bent heeft ook invloed op jouw salaris. De gemiddelde salarissen per niveau zijn hieronder op een rijtje gezet.

Jeugdzorgwerker a salaris

Als jeugdzorgwerker a kan je in schaal 9 of 10 vallen van de cao Jeugdzorgwerker. Als je in schaal 9 valt, verdien je €2.735,- tot €4.085,-. Als je in schaal 10 valt is jouw salaris €2.976,- tot €4.471,-.

Jeugdzorgwerker b salaris

Jeugdzorgwerkers met niveau b vallen onder schaal 8 of 9 van de cao. Als je onder schaal 8 valt, verdien je €2.525,- tot €3.750,-. Binnen schaal 9 verdien je €2.735,- tot €4.085,-.

Jeugdzorgwerker c salaris

De salarisschaal waar je als jeugdzorgwerker c in valt, is schaal 8. Dit komt neer op €2.525,- tot 3.750,-.

Jeugdzorgwerker d salaris

Het salaris als jeugdzorgwerker op hbo niveau (niveau a, b en c) ligt meestal hoger dan voor jeugdzorgwerkers met mbo niveau (niveau d). Het salaris van een jeugdzorgwerker d valt namelijk binnen schaal 7, maar het kan ook in schaal 8 vallen. Binnen schaal 7 verdien je €2.415,- tot €3.452,-. Als je als jeugdzorgwerker d binnen schaal 8 valt, verdien je €2.525,- tot €3.750,-.

Aan de slag als jeugdzorgwerker via TMI?

Bekijk de vacatures
Wil jij als jeugdzorgwerken aan de slag via TMI?

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen TMI?

Neem dan contact op!
eline hegeman

Eline Hegeman

Accountmanager & Kwaliteitsdeskundige TMI Academy

06 - 183 439 73 eline.hegeman@tmi.nl