Jeugdzorg

Werken in de jeugdzorg is een verantwoordelijke en waardevolle taak. Ieder kind heeft recht op een onbezorgde jeugd. Toch zijn er nog veel kinderen, jongeren en gezinnen die in een kwetsbare situatie leven. Als jeugdwerker help je kinderen en jongeren op te groeien in een veilige omgeving. Werken in de jeugdzorg kan in de rol van jeugdarts, pedagogisch medewerker jeugdzorg en jeugdzorgwerker.

Wat is jeugdzorg?

Wat is jeugdzorg en wat doet de jeugdzorg precies? Jeugdzorg is een verzamelnaam voor alle organisaties die zich inzetten voor een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Er zijn verschillende manieren waarop jeugdzorgmedewerkers kinderen en hun ouders hierbij kunnen helpen. De hulp kan vanuit huis, op school, of in een instelling zijn, kort of lang duren, en individueel of met het hele gezin georganiseerd worden. De zorg wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd door wijkteams, buurtteams en wijknetwerken en instanties. Voor specialistische zorg kunnen deze teams en instanties een beroep doen op andere organisaties, bijvoorbeeld binnen de ggz en pleegzorg. Belangrijk is dat de hulp altijd integraal en dicht bij het kind en gezin wordt geboden.

Als jeugdzorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en het gezin bij het voeren van de regie, de samenwerking met elkaar en het versterken van het netwerk. Samen met collega-jeugdzorgprofessionals werk je aan een veilige omgeving, en neem je indien nodig (deels) de regie over van de jeugdige en zijn gezin.

Werken bij de jeugdzorg

Er zijn veel organisaties die verschillende vormen van jeugdhulp bieden. Organisaties die onder jeugdzorg vallen zijn de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp, instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering, ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugdzorginstellingen voor verblijf en dagbehandeling, gesloten jeugdhulpinstellingen, jeugd LVB-instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Werken bij de jeugdzorg kan dus op veel verschillende plekken.

Voor veel functies in de jeugdzorg moet je in het bezit zijn van een SKJ-registratie. Je krijgt deze registratie direct als je een bachelordiploma Sociaal Werk profiel Jeugd, een bachelordiploma Pedagogiek met profiel Jeugd, of een getuigschrift master Jeugdzorg hebt behaald.

Kun je ook werken in de jeugdzorg zonder één van bovenstaande opleiding of diploma’s? Dat kan. Er zijn namelijk ook alternatieve manieren om een SKJ-registratie te krijgen, via het zogenaamde evc-traject. Om dit traject te volgen heb je wel minimaal één jaar werkervaring op hbo-niveau nodig.

Salaris jeugdzorg en cao jeugdzorg

Wil je meer weten over werken in de jeugdzorg? Bekijk dan eens onderstaand overzicht! Hier vind je meer informatie over verschillende functies binnen de jeugdzorg, het salaris en de cao, opleiding en vacatures.

Jeugdzorgwerker

jeugdarts

Als jeugdzorgwerker begeleid je jongeren en ouders die problemen ervaren binnen het gezin. Je helpt hen zoeken naar oplossingen en geeft advies. Je biedt zowel korte als langdurige hulp, of bemiddeling in crisissituaties.

Meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen TMI?

Neem contact op!
liesbeth van de velde lenten portretfoto

Liesbeth Lenten

Senior Accountmanager VVT & Justitie

020 - 717 3527 liesbeth@tmi.nl