Cao jeugdzorg

De cao jeugdzorg is van toepassing op alle 31.000 medewerkers die binnen de jeugdzorg werken, zoals jeugdzorgwerker, en die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg. In deze cao staan alle arbeidsvoorwaarden en afspraken over werkzaken zoals salaris, toeslagen, werktijden, ziekte, pensioen, vakantie en eindejaarsuitkering.

Cao jeugdzorg 2023

De volledige cao jeugdzorg geldig voor het jaar 2023, met daarin alle afspraken, kun je bekijken op de website van Jeugdzorg werkt.

Cao jeugdzorg salarisschalen 2023

De huidige jeugdzorg cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. In de cao jeugdzorg zijn salarisschalen vastgesteld die de hoogte van je salaris bepalen. Er zijn dertien salarisschalen met elk eigen tredes. Hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je brutosalaris.

Nieuwe afspraken over de salarisschalen in de cao jeugdzorg:

Wil je meer weten of werken in de jeugdzorg of ben je op zoek naar een vacature in de jeugdzorg? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld in een gesprek met TMI.