Cao jeugdzorg

De cao jeugdzorg is van toepassing op alle 31.000 medewerkers die binnen de jeugdzorg werken, zoals jeugdzorgwerker, en die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg. In deze cao staan alle arbeidsvoorwaarden en afspraken over werkzaken zoals salaris, toeslagen, werktijden, ziekte, pensioen, vakantie en eindejaarsuitkering.

Cao jeugdzorg 2022

De volledige cao jeugdzorg geldig voor het jaar 2022, met daarin alle afspraken, kun je bekijken op de website van Arbeidsmarktfonds Fonds Collectieve Belangen (FCB).

Cao jeugdzorg salarisschalen 2022

De huidige jeugdzorg cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. In de cao jeugdzorg zijn salarisschalen vastgesteld die de hoogte van je salaris bepalen. Er zijn dertien salarisschalen met elk eigen tredes. Hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je brutosalaris.

Nieuwe afspraken over de salarisschalen in de cao jeugdzorg 2022:

Voor medewerkers binnen TMI geldt een detacheringstoeslag bovenop de cao.