Bernard Verwoert

Docent bijscholing Opvang Acute Kind en Kinderreanimatie en BHV

Bernard is al dertien jaar verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH). Naast zijn werk op de SEH, geeft hij (specialistische) reanimatie- en BHV-trainingen. Dit doet hij onder andere voor de TMI Academy. “Het onderwijs is iets wat me ontzettend boeit. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg ik altijd.”

Combinatie van verpleging, beleid en onderwijs

“Ooit ben ik de zorg ingegaan met het idee dat ik ambulanceverpleegkundige wilde worden. Dat is tot nu echter anders gelopen.” Bernard belandde op de SEH, waar hij nu nog steeds werkt. “Het werk bevalt eigenlijk erg goed”, vertelt hij. Al snel besluit hij dat hij meer wil. Daarom gaat Bernard zich naast zijn werk als SEH-verpleegkundige bezighouden met onderwijs en beleidsmatige zaken. “De helft van de tijd sta ik op de werkvloer, een kwart van de tijd ben ik in de weer met beleid. De resterende tijd ben ik bezig met onderwijs.”

 

“Ik adem reanimatie”

Na een aantal jaar ervaring als SEH-verpleegkundige op te hebben gedaan, begint Bernard negen jaar geleden met het geven van Basic Life Support (BLS-)trainingen. Hij zag in zijn omgeving dat er ruimte voor verbetering was in situaties waarin iemand een hartstilstand kreeg: “Het gebeurt best vaak dat omstanders een reanimatie niet tijdig herkennen of niet op een juiste manier handelen. Met de ervaring en kennis die ik toen had, dacht ik waarom ga ik daar geen training over organiseren?” Het werd een succes; al snel richt Bernard samen met twee andere zorgprofessionals Stichting Reanimatieonderwijs.nl op, met als doel zoveel mogelijk mensen reanimatievaardigheden te leren. Het is zijn passie: “Ik zeg altijd: ‘ik adem reanimatie’.” Doordat hij trainingen verzorgt voor een organisatie die in opdracht van TMI bijscholingen geeft, komt Bernard in aanraking met TMI, waar hij begint met het geven van Advanced Life Support (ALS-)trainingen. Later komen daar ook de BHV-trainingen bij. Inmiddels geeft hij naast de BHV-trainingen ook de training over Opvang Acute Kind en Kinderreanimatie voor de TMI Academy.

Door het te doen leer je, door te kijken leer je niks.

Persoonlijke aanpak

“Leren is een proces dat een leven lang gaande is. Elke deelnemer komt met een bepaalde voorkennis; ik vind het vooral heel erg belangrijk om te kijken waar de behoefte van de kandidaat ligt”, vertelt Bernard. Ondanks deze persoonlijke aanpak, is er wel een aantal dingen dat altijd terugkomt in de trainingen, vertelt hij. Zo komt bij de ALS- training altijd aan bod ‘hoe organiseer je een reanimatie?’, ‘welke medicijnen geef je wanneer?’, en ‘hoe onderzoek je de reversibele oorzaken?’. “En dan is het vooral doen, doen, doen.” Bernard benadrukt het belang van het daadwerkelijk oefenen van praktische vaardigheden tijdens bijscholingen: “Door het te doen leer je, door te kijken leer je niks”, stelt hij.

Naast de technische basisvaardigheden, besteedt hij veel aandacht aan niet-technische vaardigheden. “Je kunt een reanimatie onmogelijk succesvol laten verlopen op het moment dat je de technische vaardigheden niet beheerst, maar je moet ook leren communiceren en prioriteiten stellen.” Dit laat hij deelnemers oefenen door situaties te creëren waardoor één of meer van hen voor een dilemma komt te staan. Dat doet hij bijvoorbeeld door één cursist een papiertje te geven met een stukje extra informatie. Op dat moment moet de deelnemer beslissen om die informatie wel of niet met de rest te delen. Dat is nog best lastig, want “je wil ook geen ruis veroorzaken”, legt Bernard uit. “Heel veel cursisten beginnen direct te delen wat er op het papiertje staat, terwijl dat op dat moment helemaal niet relevant is.” Dit soort situaties zoekt Bernard bewust op in zijn bijscholingen, omdat deelnemers er waardevolle lessen uit kunnen halen.

Leerbehoefte staat centraal

De training begint altijd met het peilen van de voorkennis en wensen van de deelnemers. “Ik probeer zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij datgene dat iemand wil ontwikkelen of leren, om zo af te stemmen wat diegene aan het einde van de cursus wil bereiken.” Op basis daarvan bepaalt Bernard welke kant de training op gaat. “Ik bedenk nooit van tevoren hoe ik het exact ga doen, soms loopt het helemaal anders. Het gaat ook om de leerbehoefte van de cursist, dat is het belangrijkste; als de doelen van de cursus maar behaald worden.”

Bij de persoonlijke aanpak die Bernard hanteert, hoort ook dat de deelnemers zich niet in hun comfortzone kunnen verstoppen. “Waar word jij nou zenuwachtig van? En wil je daarin terechtkomen?”, vraagt Bernard hen soms zelfs letterlijk. De ene cursist kan hier beter mee omgaan dan de ander: “Veel mensen hebben een vrees om fouten te maken, terwijl alles tijdens zo’n training gesimuleerd is. Het zijn allemaal poppen, het is allemaal plastic.” Fouten maken moet volgens Bernard juist absoluut kunnen. Ook door fouten te maken en te ervaren, leer je, vindt hij. “Ik vind het dan ook heel belangrijk dat de sfeer veilig is.” Doordat hij zelf ook nog op de SEH werkzaam is, kan Bernard voorbeelden uit de praktijk gebruiken. “Ik ben zelf ook niet onfeilbaar, ik maak ook allerlei fouten en die fouten deel ik altijd graag.” Daardoor stelt Bernard zichzelf niet alleen kwetsbaar op, hij zorgt er ook voor dat anderen dezelfde fout in de toekomst kunnen voorkomen. “Ik schaam me er dus ook nooit voor”, concludeert hij.

Wees praktijkgericht en oordeel niet

Bernard heeft geen gouden formule voor een perfecte bijscholing, maar benoemt wel een aantal belangrijke pijlers waar hij zich op baseert. “Ik houd het gewoon bij hoe het is in de praktijk”, vertelt hij. “Je kunt natuurlijk heel veel dingen heel erg opleuken, maar het moet ook realistisch zijn. We zijn vaak geneigd te ‘overdoseren’. Houd het simpel, zo bereik je vaak ook al je doelen”, stelt Bernard. Daarnaast is het belangrijk dat je iedereen in hun waarde laat. “Niet veroordelend zijn, zodat iedereen maximaal leerrendement behaalt. Het heeft geen zin om te oordelen, want iedereen handelt in een acute situatie met de beste intenties. Ga wel voor goud! Daarvoor is blijven trainen erg belangrijk.”

 

 

Wil je een van Bernards bijscholingen bijwonen?

Meld je aan

Interesse?

Neem contact op!

Lindy Boon

Organisator Trainingen

trainingopmaat@tmi.nl

Bijscholingen gegeven door Bernard Verwoert

Basiscursus BHV (basishulpverlening)

Amsterdam 0 punten
Haal als helpende plus, verzorgende IG of als apothekersassistent het BHV certificaat

Opvang Acute Kind en Kinderreanimatie

Amsterdam 3 punten
Leer in deze bijscholing hoe je kunt handelen bij kinderen in acute situaties en hoe je kinderreanimatie uitvoert.