Wtza
Nieuws

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Auteur:
Marlou Kramer
Marlou Kramer

Wat is de Wtza?

Sinds 1 januari 2022 is de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) van toepassing. Deze wet hanteert een meldplicht voor zzp’ers in de zorg. Je moet je uiterlijk 1 juli 2022 gemeld hebben bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meld je je niet of te laat aan, dan loop je het risico op een boete. Deze boete kan oplopen tot €21.750,-.

Waarom Wtza?

Het doel van de Wtza is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ook streeft de overheid ernaar om hier beter toezicht op te houden. Daarnaast is het doel om betere bewustwording te creëren bij nieuwe zorgaanbieders met de nieuwe regelgeving.

Wie valt onder Wtza?

Alle bestaande en nieuwe jeugdhulpaanbieders en de zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen.

Wat is de Wkkgz?

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector (Wkkgz) van kracht. Deze wet verplicht iedere zorgaanbieder onder andere tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Wat moet je doen als zzp’er?

Om je aan te melden voor de Wtza doorloop je een vragenlijst op één van de websites van het CIBG, het uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Via de ingevulde vragenlijst krijgt de IGJ een goed beeld van jou als zorgaanbieder en kan de inspectie beter toezicht houden. Daarnaast word jij als zorgaanbieder je meer bewust van de kwaliteitseisen en kun je je beter voorbereiden op jouw start als zzp’er in de zorg. Werk je al als zzp’er in de zorg? Dan verwacht de inspectie dat jij aan de eisen voldoet. De Wtza gaat daarmee verder dan alleen een inschrijving in een register.

Meer dan een klachtenregeling

Veel zzp’ers in de zorg hebben een klachtenregeling en denken dat dit voldoende is om aan de eisen te voldoen. Dit is niet het geval. Een klachtenregeling is onvoldoende om te voldoen aan wet- en regelgeving. De kern van de eisen die gelden voor zzp’ers is dat je beschikt over een kwaliteitssysteem. Onderdeel van een kwaliteitssysteem is een klachtenregeling.

Wat is een kwaliteitssysteem? De kwaliteitswet zorginstellingen schrijft voor dat instellingen een kwaliteitssysteem moeten hebben en dat het systeem kwaliteit van zorg moet bewaken, beheersen en verbeteren. In artikel 4 van de wet staat dat de zorgaanbieder systematisch gegevens over de kwaliteit van zorg moeten verzamelen en registreren om te toetsen in hoeverre verantwoorde zorg is verleend. Wanneer alleen deze eisen worden nageleefd in een kwaliteitssysteem, wordt het systeem gebruikt om te voldoen aan de wet.

Waar komt mijn Wtza melding terecht?

Jouw melding komt via het CIBG bij de IGJ terecht. De aanmelding wordt ook gepubliceerd in het Zorgaanbiedersportaal. Dit is een openbaar register waar zorgorganisaties, bemiddelaars, cliënten en collega-zorgverleners jouw aanmelding kunnen opzoeken.

Ik sta geregistreerd in het Zorgaanbiedersportaal, is dat voldoende?

De verwachting is dat het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) het knooppunt wordt van alle inschrijvingen van zorgaanbieders. Als je ingeschreven staat bij het LRZa, is jouw KVK-inschrijving en het adres waarmee je bent geregistreerd in te zien. Voor veel zzp’ers in de zorg is dit het thuisadres. Houd er rekening mee dat dit ook geldt voor jouw bedrijf; de rechtsvorm, de SBI-code en een eventuele AGB-registratie is in te zien. Het is goed om je hiervan bewust te zijn.

Wanneer je als bestaande zzp’er zorg verleent, kun je vanaf 1 januari 2022 in het LRZa nagaan of je erin vermeld staat. Wanneer je in dit register vermeld staat, hoef je niet aan de meldplicht te voldoen en gaat de inspectie ervanuit dat je aan de slag gaat met de wet- en regelgeving. Wil jij checken of je al in het LRZa vermeld staat? Zoek dan jezelf op.

Wtza abonnement

‘ZZP-er in de zorg’ is een brancheorganisatie in de zorg die beschikt over een Wtza abonnement, inclusief klachtenregeling en kwaliteitshandboek. Door lid te worden van een kwaliteitspakket voldoe je in één keer aan alle eisen die de Wkkgz en Wtza stellen. Voor €10,- per maand (incl. btw) kun je gebruik maken van het Wtza abonnement. Aanmelden kan via de website van ‘ZZP-er in de zorg’. Op deze website kun je je tevens aanmelden voor de Wtza webinar, waar alles uitbreid wordt uitgelegd.

Wil of ga jij starten als zzp’er in de zorg en heb je vragen?

Meld je aan voor de TMI zzp-avond

Heb je een vraag aan een van onze medewerkers?

Bel ons dan op 020 – 510 6754

Of stuur ons een bericht via: