Ervaringsverhaal

Werken in de zorg tijdens de coronacrisis: Eric de Haan

Auteur:
Lisa Schagen

Zzp-ambassadeur Eric de Haan vertelt hoe hij het werken in de zorg tijdens de coronacrisis als ambulancechauffeur ervaart.

Bij iedere melding een mondmasker dragen

Er zijn een aantal dingen veranderd op de werkvloer door het coronavirus. Naast het gegeven dat we onmogelijk de 1,5 meter afstand kunnen houden van patiënten, familie en collega’s, nemen we nu extra maatregelen. Er wordt (in goed overleg met collega’s) bij iedere melding naast de handschoenen ook al gelijk een mondmasker en een spatbril op gezet. Dit in ieder geval tot er met enige zekerheid een COVID-19 besmetting bij een patiënt is uitgesloten.

Onpersoonlijke benadering bij patiënten

Door de maatregelen omtrent het coronavirus en het gegeven dat de patiënten niet meer kunnen/mogen worden begroet, is er al wel een soort van onpersoonlijke benadering van de patiënt ontstaan. Terwijl de patiënt tijdens deze onwerkelijke situatie in de wereld, juist even een hand op de schouder zou kunnen gebruiken.

Het protocol bij een van COVID-19 verdachte patiënt

Er komen verder ook een aantal moeilijke aspecten kijken bij het werken tijdens deze coronacrisis. Bij een patiënt, die van COVID-19 verdacht wordt gaat in het huidige protocol de ambulanceverpleegkundige alleen naar de patiënt. Dit zowel in de thuissituatie als ook in de kliniek of zorginstelling. Dat maakt dat diegene alles zelf moet doen bij de patiënt in de thuissituatie. In de kliniek of zorginstelling zijn er vaak wel weer anderen die kunnen helpen.

Het werk wat je anders samen doet, en de ambulancechauffeur een assisterende taak heeft, is in deze situatie niet praktisch. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt op deze manier enigszins beperkt. In gevallen waar het echt niet anders kan kleed ik mij ook volledig aan om de assisterende taak toch op mij te nemen.

Een dag op de werkvloer verloopt op het moment iets anders dan normaal, maar veel verloopt gelukkig via vaste systemen.

Geen bezoekers op de spoedeisende hulp

Een ander moeilijk aspect is dat de ziekenhuizen geen bezoekers toelaten op de spoedeisende hulp vanwege het coronavirus. Dus familie kan niet meerijden in de ambulance, maar kan dus ook niet zelfstandig naar het ziekenhuis, omdat zij niet meer toegelaten worden op de eerste hulp. Uitzondering op deze regel zijn kinderen en één ouder.

Een dag op de werkvloer tijdens de coronacrisis

Een dag op de werkvloer verloopt op het moment iets anders dan normaal, maar veel verloopt gelukkig via vaste systemen. Voor aanvang van mijn dienst, ongeveer 15 minuten van te voren, wordt samen met de ambulanceverpleegkundige de ambulance gecontroleerd. Daarna melden wij ons in de meldkamer om aan te geven dat wij inzetbaar zijn. Dan is er vaak de gelegenheid om even met collega’s bij te praten. Het is dan wachten op een melding. Dit kan een spoedrit zijn, maar ook een lagere prioriteit of een besteld vervoer.

Iedere dag ander werk

Het werk is iedere dag anders met andere collega’s en het ‘komt zoals het komt’. Met name dat we protocollair werken binnen de ambulancehulpverlening maakt dat de inzetten verlopen via het vaste systeem. Wat mij wel opvalt, is dat er tot op zekere hoogte extreem voorzichtig wordt gedaan op de spoedeisende hulp posten. Begrijpelijk, veiligheid eerst, maar we hebben soms ook nog een ‘gewone’ patiënt die al met angst heeft gebeld met een hulpvraag. Als deze patiënt bij aankomst in het ziekenhuis dan toch een verdenking COVID-19 krijgt en daardoor in isolatie moet, is dat voor de patiënt uiterst teleurstellend en beangstigend.

Het ‘nieuwe werken’ door COVID-19

Door de komst van het coronavirus lijkt het alsof er meer saamhorigheid is binnen de teams. Ook hoe het thuisfront omgaat met deze situatie komt vaak ter sprake. Immers komen wij als ambulancepersoneel echt in de frontlinie bij de mensen thuis. Helaas zijn de patiënten niet altijd volledig transparant over de klachten die ze hebben en hoelang deze bestaan. Vandaar dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt met betrekking tot het eerste contact. Het zou mij trouwens ook niet verbazen als wij dit uiteindelijk als het ‘nieuwe werken’ gaan invoeren.’’

*Het originele artikel is gepubliceerd in april 2020 op tmi.nl en is herzien in 2021 en opnieuw gepubliceerd.

Wil jij je inzetten tegen corona?

Bekijk de vacatures

Heb je een vraag aan een van onze medewerkers?

Bel ons dan op 020 – 510 6754

Of stuur ons een bericht via: