Bijscholing Cultuurverschillen in de zorg

3 Accreditatiepunten

Patiënten van nu hebben zorg nodig die aansluit bij hun culturele achtergrond. Daarnaast is er ook een toename in zorgmedewerkers met diverse achtergronden. Wil jij als zorgverlener weten hoe je omgaat met verschillende culturen op de werkvloer? Meld je dan aan!

Leerdoelen:

  1. Effectiever communiceren in multiculturele kringen;
  2. Inzicht in identiteit, normen en waarden;
  3. Basiskennis van religie, culturen en rituelen;
  4. Toepassen van de Drie Stappen Methode (DSM) van Dr. David Pinto.

Bekijk locaties & data

Omschrijving

In deze training neemt docent en verpleegkundige Hassan el Haouari je mee in verschillende culturele perspectieven en behandelt dit aan de hand van praktijksituaties. Zo zal Hassan casussen bespreken en interactief met de deelnemers de knelpunten en oplossing doornemen. Hierdoor wordt er meer kennis opgedaan rondom verschillende achtergronden, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat tussen zorgprofessional, patiënt en hun naasten.

Hulpverleners krijgen met deze training handvatten aangereikt, zodat zij weten hoe zij een zieke en/of stervende patiënt uit een andere cultuur kunnen bijstaan en hoe zij hun naasten respectievelijk nabestaanden kunnen opvangen en ondersteunen.

Het doel van de Drie Stappen Methode (DSM) is vooroordelen wegnemen en de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. En daarnaast om de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken, zodat irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen worden.

Bij de DSM doorloop je drie stappen of fasen alvorens tot actie over te gaan:

Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?

Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.

Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Doel van de DSM is vooroordelen wegnemen en de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. En daarnaast om de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken, zodat irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen worden.

Functies die kunnen meedoen

Accreditatie

3 punten

De cursussen zijn geaccrediteerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Register Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals.

Docent

Hassan el Haouari Docent bijscholing cultuurverschillen in de zorg, voorbehouden handelingen

Kosten deelname

Gratis
Voor medewerkers die vast in dienst zijn bij TMI
Meld je aan via Mijn TMI
€79,95
Voor zzp'ers en 0-uren contractanten* bij TMI
Meld je aan via Mijn TMI
€79,95
Ben je niet in dienst bij TMI, maar wil je graag deze bijscholing volgen? Dat is uiteraard mogelijk.
Informatie aanvragen

* Voor 0-uren contractanten die drie maanden achtereen diensten draaien van 24 uur per week, gelden dezelfde kosten als voor vaste medewerkers. Indien een scholing voor vaste medewerkers volledig wordt vergoed, dan geldt dit ook voor deze 0-uren contractanten.

Geplande data

woensdag 11 oktober 2023

09:00 uur - 12:00 uur
Processorstraat 12, Amsterdam

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me aan voor een bijscholing?

Ben je al in dienst bij TMI? Dan kun je je aanmelden via onze online omgeving: ‘Mijn TMI’. Ben je niet in dienst bij TMI, dan kun je contact opnemen met de medewerkers van TMI Academy via scholing@tmi.nl.

Tot wanneer kan ik mij afmelden voor een bijscholing?

Bij aanmelding is je inschrijving definitief, mocht het onverhoopt niet lukken om aanwezig te, neem dan contact op met de medewerkers van TMI Academy via scholing@tmi.nl. Des te eerder wij de afmelding ontvangen, des te beter.

Op welke locaties worden bijscholingen gegeven?

Per bijscholing wordt aangegeven of deze online plaatsvindt of op een locatie. Als de training op locatie wordt gegeven, staat het adres vermeld.

Waar kan ik mijn ideeën en tips over bijscholingen indienen?

Wij staat altijd open voor nieuwe ideeën! Heb jij een suggestie? Dan kun je die het beste mailen naar scholing@tmi.nl. Zij nemen contact met je op en beoordelen of het idee daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd.

Interesse?

Neem contact op!

Sabina Fajic

Medewerker TMI Academy

scholing@tmi.nl