Op deze pagina vind je alle informatie over de scholing Cultuurverschillen in de Zorg georganiseerd door TMI Academy.

Hoe mensen denken en communiceren wordt door cultuur bepaald. Door cultuurverschillen en taalproblemen ontstaan soms misverstanden en irritaties. Als je werkt in een setting met meerdere culturen kun je door middel van onze training cultuurverschillen in de zorg beter leren communiceren en dus beter functioneren binnen je organisatie. Met deze training leer je effectiever communiceren in multiculturele kringen en krijg je meer inzicht in identiteit, cultuur, normen en waarden.

Hoe ga je als arts of verpleegkundige om met een andere cultuur (en daarmee opvattingen) tijdens je werk? In deze training neemt de docent je mee in verschillende culturele perspectieven en behandelt het handelen aan de hand van praktijksituaties. Het is als arts en/of verpleegkundige prettig om minimale kennis te hebben van de religie, culturen en de rituelen.

In ieder geval waar deze betrekking hebben op de wijze waarop iemand uit een andere cultuur reageert op zijn of haar ziekte en naderend overlijden en de manier waarop deze omgaat met zieken, stervenden en overledenen.

Hulpverleners krijgen met deze training handvatten aangereikt, zodat zij weten hoe zij een zieke en/of stervende patiënt uit een andere cultuur kunnen bijstaan en hoe zij hun naasten respectievelijk nabestaanden kunnen opvangen en ondersteunen.

De Drie Stappen Methode (DSM)

Bij de Drie Stappen Methode (DSM) doorloop je drie stappen of fasen alvorens tot actie over te gaan.

Doel van de DSM is vooroordelen wegnemen en de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. En daarnaast om de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken, zodat irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen worden.

  • Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  • Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.
  • Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Kosten deelname medewerkers TMI

Deze scholing is gratis voor medewerkers die vast in dienst zijn bij TMI. De kosten voor zzp-ers en 0-uren contractanten* zijn voor eigen rekening en bedragen € 50,00.

Kosten deelname wanneer je niet in dienst bent bij TMI

TMI is een detacheringsbureau in de zorg. Ben je niet in dienst bij TMI, maar wil je graag deze training volgen? Dat is uiteraard mogelijk. De kosten voor een externe bedragen € 58,82.

*Voor 0-uren contractanten die drie maanden achtereen diensten draaien van 24 uur per week, gelden dezelfde kosten als voor vaste medewerkers. Indien een scholing voor vaste medewerkers volledig wordt vergoed, dan geldt dit ook voor deze 0-uren contractanten.

Direct contact opnemen

Kom in contact met TMI Academy voor vragen of meer informatie.

Geplande data 2021

Momenteel zijn er geen scholingsdata gepland. Neem voor meer informatie contact op met de TMI Academy.

Tijd

09:30 – 12:00 uur

Locatie

Processorstraat 12 te Amsterdam

Accreditatie

2 punten

TMI maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.