De bijscholing BLS & AED is een verplichte jaarlijkse scholing voor zorgverleners en is de meeste mensen beter bekend als reanimeren.

Deze Basic Life Support is gebaseerd op richtlijnen en protocollen van de Nederlandse Reanimatieraad. Het doel van de training is het toepassen van de basale reanimatiehandelingen met gebruikmaking van eenvoudige hulpmiddelen en met behulp van de Automatische Externe Defibrillator. Je leert de stappen die moeten worden doorlopen wanneer je wordt geconfronteerd met een slachtoffer van een hartstilstand. Met deze vaardigheden leer je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk te vergroten. De BLS nascholing is op jaarlijkse basis verplicht voor algemeen, psychiatrisch, recovery, dialyse en oncologieverpleegkundigen. Verder worden ook operatieassistenten en gipsverbandmeester geacht de BLS training te volgen.

Doelstelling van de training samengevat:

  • Demonstreren hoe BLS wordt toegepast
  • Het stroomschema van BLS en AED verklaren
  • Indicaties voor BLS benoemen
  • Benoemen en demonstreren hoe defibrillatie met de AED werkt

Kosten deelname medewerkers TMI

Deze scholing is gratis voor medewerkers die vast in dienst zijn bij TMI. De kosten voor zzp-ers en 0-uren contractanten* zijn voor eigen rekening en bedragen € 85,00.

Kosten deelname wanneer je niet in dienst bent bij TMI

TMI is een detacheringsbureau in de zorg. Ben je niet in dienst bij TMI, maar wil je graag deze training volgen? Dat is uiteraard mogelijk. De kosten voor een externe bedragen € 100,00.

*Voor 0-uren contractanten die drie maanden achtereen diensten draaien van 24 uur per week, gelden dezelfde kosten als voor vaste medewerkers. Indien een scholing voor vaste medewerkers volledig wordt vergoed, dan geldt dit ook voor deze 0-uren contractanten.

Let op: Annulering scholingen

TMI Academy heeft alle onderwijsactiviteiten stop gezet van maandag 16 maart t/m dinsdag 30 april a.s.

Direct contact opnemen

Kom in contact met TMI Academy voor vragen of meer informatie.

Geplande data 2020 locatie Amsterdam

Donderdag 7 mei
18:30 – 21:00 uur

Maandag 25 mei
10:00 – 12:30 uur

Maandag 25 mei
13:00 – 15:30 uur

Vrijdag 19 juni
13:00 – 15:30 uur

Vrijdag 19 juni
16:00 – 18:30 uur

Vrijdag 19 juni
19:00 – 21:30 uur

Donderdag 2 juli
13:00 – 15:30 uur

Donderdag 2 juli
16:00 – 18:30 uur

Donderdag 2 juli
19:00 – 21:00 uur

Locatie

Maroastraat 23 te Amsterdam

Accreditatie

3 punten

TMI maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.