Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als dé detacheerder in de zorg gaan wij bewust om met mens, maatschappij en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we bij TMI met name op personeelsvlak: onze medewerkers en hun welbevinden staan bij ons centraal. Onze missie is om een duurzame, aantrekkelijke en goed georganiseerde omgeving voor werken, leren, vrije tijd en zorg te realiseren. Door goed voor ons personeel te zorgen, maken we TMI toekomstbestendig en waarborgen we de inzetbaarheid van onze medewerkers; een fijne bijkomstigheid voor onze klanten. Tegelijkertijd hebben we oog voor natuur, dier en een inclusieve samenleving. En laten we geen kans onbenut om onze duurzame werkwijze continu verder te ontwikkelen en verbeteren.

Duurzaam TMI: zorg voor mens, maatschappij en milieu

Facilitair

Bij TMI zijn we bewust bezig met verduurzaming op het gebied van energieverbruik: we nemen groene stroom af en hebben extra zonwering aangebracht om het gebruik van airco’s te verminderen.  Ook zijn we druk bezig om van tl- naar ledverlichting te gaan. Verder scheiden we ons afval en werken we er hard aan om ons papiergebruik te verminderen. Dit doen we door meer digitaal te verwerken in plaats van op papier. Moeten we toch iets printen? Dan zie je als werknemer bij TMI exact hoe duur je printje in kleur of zwart-wit is. En onze offertes? Die verzenden we allemaal digitaal.

Mobiliteit

Binnen het mobiliteitsvraagstuk van TMI buigen we ons over de vraag hoe onze medewerkers slimmer kunnen reizen en werken. De toenemende druk op onze infrastructuur en het willen bijdragen aan een beter (leef)klimaat is aanleiding om andere vervoersvormen te faciliteren. En om spreiding in momenten waarop we ons verplaatsen mogelijk te maken. Zo proberen wij fietsen te stimuleren op korte afstanden door een vouwfiets aan te bieden, hebben we gekozen voor een energiezuinig wagenpark en wijzen we onze medewerkers met regelmaat op het op spanning houden van de autobanden. Ook de kleine zaken kunnen immers een bijdrage leveren! En we kijken naar de toekomst: ieder jaar transformeren we 5% van ons leasewagenpark naar elektrisch.