Cao ZKN

De vakbond AVV heeft met de werkgeversorganisatie voor klinieken (ZKN) in 2022 een onderhandelingsakkoord bereikt. De cao ZKN is voor zelfstandige klinieken, dus ook privéklinieken en loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Onder deze cao vallen functies zoals diabetesverpleegkundige, oncologieverpleegkundige en voedingsverpleegkundige. In de cao ZKN zijn een aantal verbeterafspraken opgenomen, waaronder:

Cao ZKN 2023

In de cao ZKN 2022-2023 staat informatie over vakantie, verlof, salaris, arbeidsduur, vitaliteit, pensioen, enzovoorts. Lees alles over de arbeidsvoorwaarden die voor jou gelden op de website van ZKN.

Cao ZKN salarisschalen 2023

In de cao ZKN staat informatie over salarisschalen en hoeveel loon je in de zestien verschillende functiegroepen kunt krijgen. De hoogte van jouw salaris is afhankelijk van de functiewerkgroep en bijbehorende salarisschaal en -trede waarin je wordt ingedeeld, zoals FWG 30. De indeling in het FWG-systeem is afhankelijk van jouw functie, opleiding en ervaring.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.