Cao ziekenhuizen

In de cao ziekenhuizen staan alle arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche, zoals anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en verpleegkundigen. Deze regels gelden voor zo’n 200.000 medewerkers in algemene ziekenhuizen en categorale instellingen. De huidige cao loopt van 1 juli 2021 tot 31 januari 2023.

Cao ziekenhuizen

Op 20 januari 2022 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Hierin zijn afspraken gemaakt over:

In de cao ziekenhuizen zijn, naast afspraken over het salaris, voorwaarden te vinden over verlof, vakantie, ziekte, de opzegtermijn en meer. Bekijk op de website cao ziekenhuizen altijd wat jouw rechten en plichten zijn bij jouw functie in de ziekenhuisbranche!

FWG Cao ziekenhuizen

In de cao voor ziekenhuizen zijn verschillende salarisschalen opgenomen. Het FWG-functiewaarderingssysteem bepaalt de hoogte van het salaris dat je krijgt, via indeling in één van de functiegroepen vijf tot en met tachtig. De functiegroepen zijn verdeeld over zestien salarisschalen. Een werknemer die is ingedeeld in FWG 60, krijgt volgens de cao ziekenhuizen een hoger salaris dan iemand die werkt volgens FWG 55. In welke salarisschaal van de cao ziekenhuizen je wordt ingedeeld, hangt af van opleiding en ervaring.

Wil je meer weten of werken in het ziekenhuis of ben je op zoek naar een vacature in het ziekenhuis? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld in een gesprek met TMI.