Cao ziekenhuizen

In de cao ziekenhuizen 2022 staan alle arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche, zoals anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en verpleegkundigen. Deze regels gelden voor zo’n 200.000 medewerkers in algemene ziekenhuizen en categorale instellingen.

Cao ziekenhuizen 2022

Op 20 januari 2022 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Hierin zijn afspraken gemaakt over:

In de cao ziekenhuizen zijn, naast afspraken over het salaris, voorwaarden te vinden over verlof, vakantie, ziekte, de opzegtermijn en meer. Bekijk in de cao ziekenhuizen altijd wat jouw rechten en plichten zijn bij jouw functie in de ziekenhuisbranche!

FWG Cao ziekenhuizen

In de cao voor ziekenhuizen 2022 zijn verschillende salarisschalen opgenomen. Het FWG-functiewaarderingssysteem bepaalt de hoogte van het salaris dat je krijgt, via indeling in één van de functiegroepen vijf tot en met tachtig. De functiegroepen zijn verdeeld over zestien salarisschalen. Een werknemer die is ingedeeld in FWG 60, krijgt volgens de cao ziekenhuizen een hoger salaris dan iemand die werkt volgens FWG 55. In welke salarisschaal van de cao ziekenhuizen je wordt ingedeeld, hangt af van opleiding en ervaring.

Voor medewerkers binnen TMI geldt een detacheringstoeslag bovenop de cao.