Cao UMC

De huidige cao UMC loopt tot en met 31 december 2023 en geldt voor iedereen die bij een universitair medisch centrum werkzaam is. Er is dus een verschil tussen de cao voor umc en ziekenhuizen. Medewerkers van een regulier ziekenhuis hebben een aparte cao, de cao Ziekenhuizen. Op deze pagina gaan we specifiek in op de cao voor umc ziekenhuizen. In de cao staan allerlei arbeidsvoorwaarden over uiteenlopende onderwerpen zoals salaris, (buitengewoon) verlof, ziekte en pensioen. Alle arbeidsvoorwaarden voor Universitair Medisch Centra zijn te vinden in dit document.

Cao UMC 2022-2023

De onderhandelingen over de cao UMC hebben geresulteerd in nieuwe afspraken voor de cao UMC van 2022-2023, zoals:

Cao UMC salarisschalen

In de cao umc staan tevens de salarisschalen beschreven en welke functie bij welke salarisschaal hoort. Zo kan een werkgever precies bepalen hoeveel salaris jij moet krijgen. De salarisschalen in de cao umc lopen van 1 tot en met 18. Een ANIOS zit bijvoorbeeld in schaal 11a en een verpleegkundige zit in schaal 8 of 9 van de cao UMC 2023.

Ben je op zoek naar een vacature in een Universitair Medisch Centrum? Hier kan TMI je bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.