Cao SGO voor medewerkers binnen de GGD

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) SGO is een contract waarin afspraken staan tussen werkgevers en werknemers. Dit zijn afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing, pensioen, et cetera. De cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties, dus ook voor werknemers binnen de GGD. Werk je bij de GGD, maar binnen de ambulancezorg? Dan geldt voor jou de cao ambulancezorg.

Cao SGO 2022

De huidige cao SGO loopt van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023 en is dus de geldige cao voor de GGD in 2022. Een aantal verbeterafspraken in de cao SGO zijn:

Cao SGO salarisschalen 2022

In de cao SGO staan achttien salarisschalen met elk hun eigen treden. Jouw loon wordt bepaald door de functiewerkgroep waaronder je functie valt en de salaristrede waarin je wordt ingedeeld. Dit is vaak afhankelijk van je opleiding en ervaring. Voor medewerkers binnen de GGD zijn in de cao salarisverhogingen afgesproken:

Voor medewerkers binnen TMI geldt een detacheringstoeslag bovenop de cao.