Cao SGO voor medewerkers binnen de GGD

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) SGO is een contract waarin afspraken staan tussen werkgevers en werknemers. Dit zijn afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing, pensioen, et cetera. De cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties, dus ook voor werknemers binnen de GGD. Werk je bij de GGD, maar binnen de ambulancezorg? Dan geldt voor jou de cao ambulancezorg.

Cao SGO 2023

De huidige cao SGO loopt tot 1 januari 2024 en is dus de geldige cao voor de GGD. Een aantal verbeterafspraken die je kunt vinden cao gemeenten:

Cao SGO salarisschalen

In de cao SGO staan achttien salarisschalen met elk hun eigen treden. Jouw loon wordt bepaald door de functiewerkgroep waaronder je functie valt en de salaristrede waarin je wordt ingedeeld. Dit is vaak afhankelijk van je opleiding en ervaring. Voor medewerkers binnen de GGD zijn in de cao salarisverhogingen afgesproken:

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.