Cao kinderopvang

In de cao kinderopvang staan afspraken die gelden in de kinderopvang, geldig voor onder andere pedagogisch medewerkers. In deze zijn allerlei regels opgenomen. Je kunt in de cao kinderopvang afspraken terugvinden over werken bij ziekte en de opzegtermijn van je contract, maar ook over andere zaken als verlof en vakantiedagen. Bekijk bij vragen over jouw contract daarom altijd eerst de cao kinderopvang.

Cao kinderopvang 2022

De huidige cao geldt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 en is per 21 januari door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat de cao kinderopvang 2022 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de kinderopvang.

Cao kinderopvang salaris

Als je werkt in de kinderopvang, stelt de werkgever jouw salaris vast volgens de salarisschaal die hoort bij je functie. In de cao kinderopvang staan in totaal vijftien salarisschalen, waarin 64 functiewerkgroepen zijn onderverdeeld. Zo is volgens de cao kinderopvang het salaris per uur van een werknemer in FWG 60 hoger dan van iemand die werkt volgens FWG 55.

Ieder jaar wordt het salaris jou als werknemer met één salarisnummer verhoogd. Dit gebeurt tot je het hoogste salarisnummer hebt bereikt van de salarisschaal van jouw functie.

Voor medewerkers binnen TMI geldt een detacheringstoeslag bovenop de cao.