Cao huisartsenzorg

De cao huisartsenzorg geldt voor het personeel van huisartsenprakijken en huisartsenposten. Het omvat regels en arbeidsvoorwaarden omtrent bijvoorbeeld verlof en ziekte. Ook zaken als pensioenregelingen, vakantie en eindejaarsuitkeringen staan vastgesteld in de cao huisartsenzorg. De nieuwe cao huisartsenzorg loopt tot en met 31 december 2023. De salarisschalen en overige arbeidsvoorwaarden van de cao huisartsenzorg zijn te vinden op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Cao huisartsenzorg 2022-2023

De onderhandelingen voor de cao huisartsenzorg van 2022-2023 hebben een aantal nieuwe afspraken opgeleverd. De belangrijkste zijn:

Cao huisartsenzorg salarisschalen

De salarisschalen die in de cao huisartsenzorg staan, worden bepaald aan de hand van de handleiding functiewaardering. Er zijn 21 verschillende referentiefuncties met allemaal een salarisschaal. Zo wordt een doktersassistente A ingedeeld in schaal 4 en een leidinggevend triagist zit in schaal 6.

Wil je meer weten over werken in de huisartsenzorg of ben je op zoek naar een vacature in de huisartsenzorg? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.