Cao ggz

De cao ggz geldt voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, zoals een GZ-psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist. In de cao geestelijke gezondheidszorg staan afspraken over zaken rondom jouw salaris, werktijden, opzegtermijn, pensioen, ziekte, verlof, et cetera.

Cao ggz 2022

De huidige cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. In deze cao geestelijke gezondheidszorg, geldig in 2022, hebben vakbonden en de Nederlandse ggz een onderhandelingsakkoord bereikt:

Voor gedetailleerde informatie kun je de cao ggz raadplegen.

Cao geestelijke gezondheidszorg salarisschalen

Er zijn salarisverhogingen opgenomen in de nieuwe ggz cao. In 2022, 2023 en 2024 worden de salarissen met 2% verhoogd, met een minimum van 60 euro bruto per maand op voltijdbasis.

In de cao geestelijke gezondheidszorg staat ook informatie over salarisschalen. Er zijn vijftien functiegroepen met elk een eigen schaal. De hoogte van het salaris wordt bepaald door de schaal (en trede) en is afhankelijk van de functie, maar ook van ervaring en opleiding.

Voor medewerkers binnen TMI geldt een detacheringstoeslag bovenop de cao.