Cao gehandicaptenzorg

De cao gehandicaptenzorg is van toepassing voor 190.000 medewerkers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, zoals begeleiders. In deze cao vind je allerlei afspraken omtrent salaris verlof, ziekte, pensioen, uitkeringen, etc.

Cao gehandicaptenzorg 2023

De huidige cao loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024. Er zijn onlangs onderhandelingen geweest waaruit nieuwe afspraken zijn gekomen die geldig zijn vanaf 2022. Deze nieuwe afspraken hebben betrekking op loonsverhoging, extra vergoedingen, hogere uitkeringen en een hoger minimumloon voor bepaalde salarisschalen. Je kunt alle gedetailleerde informatie wat betreft deze zaken vinden op de website van VGN.

Cao gehandicaptenzorg salaris

In de cao gehandicaptenzorg staan zestien functiegroepen met elk een eigen salarisschaal (FWG). Voorbeelden van deze salarisschalen in de gehandicaptenzorg zijn FWG 35, 40, of 45. Door de nieuwe onderhandelingen is per mei 2022 het salaris met 2,2% verhoogd. Per 1 mei 2023 wordt dit nog eens 3,2% verhoogd.

Ben je op zoek naar een vacature in de gehandicaptenzorg? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld in een gesprek met TMI.