Cao apotheken

Diverse functies binnen de farmacie vallen onder de cao apotheken, zoals apotheker of apothekersassistent. Deze cao omvat afspraken rondom loon, toeslagen, vakanties, ziekte en pensioen. Je kunt het volledige cao document bekijken op de site van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Cao voor farmaceutische industrie

De cao apotheken heeft in 2022 een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Deze nieuwe cao voor de farmaceutische industrie loopt vanaf 1 juli 2021 tot tot en met 30 juni 2024. Hierin zijn de lonen structureel met 2,5 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen apotheekmedewerkers een eenmalige uitkering. Tot slot zijn er meer afspraken gemaakt over het verbeteren van andere arbeidsvoorwaarden, zoals verlof en vergoeding voor avonddiensten.

Cao apotheken salarisschalen

Er zijn negen salarisschalen binnen de cao apotheken. Verschillende functies vallen onder verschillende salarisschalen. Zo valt apothekersassistent bijvoorbeeld onder schaal 6, farmaceutisch consulent onder schaal 8 en een farmaceutisch manager onder schaal 9. In de nieuwste cao zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging:

Wil je meer weten over werken in de farmacie of ben je op zoek naar een vacature in de farmaceutische industrie? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.