Cao Ziekenhuizen AMS

AMS staat voor Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten. De cao AMS geldt dan ook voor medisch specialisten. In de cao vind je afspraken over salaris, eindejaarsuitkering, pensioenregeling, verlof, etc. Formeel valt de cao AMS onder de cao Ziekenhuizen, maar de voorwaarden uit de cao Ziekenhuizen worden in de cao AMS ‘vertaald’ naar aparte voorwaarden voor medisch specialisten. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld een arbeidsduur van maximaal 45 uur, een eigen beloningsgebouw en specifieke afspraken over het verrichten van diensten. Niet alle medisch specialisten vallen echter onder de cao AMS. Medisch specialisten die bij een universitair medisch centrum werkzaam zijn, vallen namelijk onder de cao UMC. Er is dus een verschil tussen de cao UMC en de cao AMS. Ook medisch specialisten in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiaters, vallen onder een andere cao dan de AMS, namelijk de cao ggz.

Cao AMS 2023

De cao AMS is voor het laatst herzien in 2021. Toen vonden er onderhandelingen plaats. Uit deze onderhandelingen zijn toen een aantal nieuwe afspraken gekomen, zoals:

Cao AMS salarisschalen

Alle medisch specialisten vallen onder één salarisschaal, waarbij er een minimum brutosalaris is van €6.938,- per maand en maximaal €12.456,- bruto per maand. Het is afhankelijk van de werkervaring hoeveel je gaat verdienen.

Ben je op zoek naar een vacature in het ziekenhuis? Hier kan TMI je bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.