Cao ambulancezorg

Zo’n 6.000 medewerkers die binnen de ambulancezorg werken, vallen onder de cao ambulancezorg. In de cao ambulancezorg vind je allerlei afspraken omtrent het loon, verlof, ziekte, toeslagen en vakanties. Onder deze cao vallen bijvoorbeeld de functies ambulancechauffeur, verpleegkundig meldkamercentralist en ambulanceverpleegkundige.

Voor de huidige, nieuwe ambulancezorg cao is er een principe akkoord en deze loopt vanaf juli 2021 tot en met eind december 2023. Hier zijn aanpassingen in doorgevoerd wat betreft bijvoorbeeld loonsverhogingen. Let op: deze cao is dus nog niet algemeen bindend verklaard. Alle ambulancezorg arbeidsvoorwaarden zijn te vinden op de website van Ambulancezorg Nederland.

Cao ambulancezorg 2023

Er zijn over de nieuwe cao ambulancezorg lang onderhandelingen geweest, met als resultaat een loonsverhoging voor al het ambulancepersoneel. Medewerkers die onder de cao ambulancezorg vallen ontvangen namelijk loon gelijk aan de cao ziekenhuizen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers loonsverhoging krijgen,  het minimumloon omhoog gaat, een onregelmatigheidstoeslag wordt ingevoerd, sommige medewerkers een eenmalige uitkering en een extra periode ontvangen.

Cao ambulancezorg salarisschalen

Er zijn verschillende salarisschalen gekoppeld aan de cao ambulancezorg, waarbij er vervolgens weer een verdeling is op basis van functiegroep.

Wil je meer weten over werken in de ambulancezorg of ben je op zoek naar een vacature in de ambulancezorg? Ook hier kan TMI bij helpen.

Indien je via TMI op basis van detachering aan de slag gaat, geldt vaak een detacheringstoeslag bovenop de cao. Meer informatie hierover en of dit op jouw functie van toepassing is, wordt verteld indien een gesprek met TMI.