Overzicht Cao in de zorg

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende branches in de zorg waarin TMI actief is met de daarbij behorende cao.

Cao ambulancezorg

In de cao ambulancezorg vind je allerlei afspraken omtrent het loon, verlof, ziekte, pensioen, toeslagen en vakanties die geldig zijn voor ambulancepersoneel.

Meer informatie

Cao apotheken

De cao apotheken omvat afspraken rondom loon, toeslagen, vakanties, ziekte en pensioen voor werknemers binnen de farmacie.

Meer informatie

Cao Arbo Unie

De cao Arbo Unie geldt voor iedereen die werkzaam is in deze sector, zoals bedrijfsartsen en verpleegkundigen en psychologen.

Meer informatie

Cao gehandicaptenzorg

De cao gehandicaptenzorg is van toepassing voor medewerkers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg.

Meer informatie

Cao ggz

De cao ggz geldt voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.

Meer informatie

Cao huisartsenzorg

De cao huisartsenzorg geldt voor het personeel van huisartsenprakijken en huisartsenposten.

Meer informatie

Cao jeugdzorg

De cao jeugdzorg is van toepassing op medewerkers die binnen de jeugdzorg werken en die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg.

Meer informatie

Cao kinderopvang

In de cao kinderopvang staan afspraken die gelden in de kinderopvang, geldig voor onder andere pedagogisch medewerkers.

Meer informatie

Cao SGO GGD

De cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties, dus ook voor werknemers binnen de GGD.

Meer informatie

Cao UMC

De cao UMC geldt voor iedereen die bij een universitair medisch centrum werkzaam is.

Meer informatie

Cao VVT

De cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) geldt voor medewerkers die werken binnen de VVT.

Meer informatie

Cao zelfstandige klinieken (ZKN)

De cao ZKN is van toepassing voor zelfstandige klinieken, dus ook privéklinieken en geldt voor medewerkers die werkzaam zijn in deze branche.

Meer informatie

Cao ziekenhuizen

man vrouw zorgkleding

In de cao ziekenhuizen 2022 staan alle arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Meer informatie

Cao ziekenhuizen AMS

De cao AMS geldt voor medisch specialisten in het ziekenhuis.

Meer informatie