Overzicht Cao in de zorg

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende cao’s van de branches in de zorg waarin TMI actief is.

Cao ambulancezorg

In de cao ambulancezorg vind je allerlei afspraken omtrent het loon, verlof, ziekte, pensioen, toeslagen en vakanties die geldig zijn voor ambulancepersoneel.

Lees meer over de cao

Cao apotheken

De cao apotheken omvat afspraken rondom loon, toeslagen, vakanties, ziekte en pensioen voor werknemers binnen de farmacie.

Lees meer over de cao

Cao ggz

De cao ggz geldt voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.

Lees meer over de cao

Cao gehandicaptenzorg

De cao gehandicaptenzorg is van toepassing voor medewerkers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg.

Lees meer over de cao

Cao kinderopvang

In de cao kinderopvang staan afspraken die gelden in de kinderopvang, geldig voor onder andere pedagogisch medewerkers.

Lees meer over de cao

Cao SGO GGD

De cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties, dus ook voor werknemers binnen de GGD.

Lees meer over de cao

Cao jeugdzorg

De cao jeugdzorg is van toepassing op medewerkers die binnen de jeugdzorg werken en die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg.

Lees meer over de cao

Cao ziekenhuizen

man vrouw zorgkleding

In de cao ziekenhuizen 2022 staan alle arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Lees meer over de cao

Cao ZKN

De cao ZKN is van toepassing voor zelfstandige klinieken, dus ook privéklinieken en geldt voor medewerkers die werkzaam zijn in deze branche.

Lees meer over de cao

Cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT)

De cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) geldt voor medewerkers die werken binnen de VVT.

Lees meer over de cao