csa medewerker en verpleegkundige
Achtergrondinformatie

Een 0-uren contract: wat is het? En waar heb je recht op?

Auteur:
Eva Mooij

Een 0-uren contract biedt veel voordelen als je als zorgprofessional op zoek bent naar een flexibele baan. Maar wat voor rechten heb je eigenlijk allemaal bij een 0-uren contract? Om erachter te komen of een 0-uren contract bij jou past, hebben wij zes veelgestelde vragen voor jou op een rijtje gezet over een 0-urencontact in de zorg.

Wat houdt een 0-uren contract in?

Een 0-uren contract is een dienstverband waarvan de naam eigenlijk al verraadt wat het is: je hebt een contract afgesloten met de werkgever op basis van nul uren per week. Dat betekent dat het aantal uur dat je werkt variabel is, en in overleg met de werkgever.

Een nulurencontract biedt veel voordelen wanneer je op zoek bent naar een flexibele baan. Als zorgmedewerker kun je bijvoorbeeld naast een vaste baan extra diensten draaien op basis van een 0-uren contract. Je bepaalt zo zelf waar en wanneer je werkt. Een ander voordeel van een 0-uren contract is dat je niet vastzit aan een minimaal aantal uur dat je aan het eind van een periode gewerkt moet hebben.

Wat is de opzegtermijn bij een 0-uren contract?

De wettelijke opzegtermijn van een 0-uren contract is gelijk aan de wettelijke oproeptermijn, namelijk vier dagen.

Heb je bij een 0-uren contract ook een proeftijd?

Of er sprake is van een proeftijd bij een 0-uren contract is afhankelijk van de duur van het contract. Duurt jouw contract korter dan zes maanden? Dan mag de werkgever geen proeftijd instellen. Bij een tijdelijk contract langer dan zes maanden, bedraagt de proeftijd een maand.

Krijg je vakantiegeld en -dagen bij een nulurencontract?

Veel rechten van een vast arbeidscontract gelden ook bij een dienstverband met een 0-uren contract. Zo heb je met een nulurencontract ook recht op vakantiegeld van minstens 8% van het brutoloon. Bij TMI is dit 8.33%. Daarnaast heb je met een 0-uren contract recht op vakantiedagen, namelijk vier keer het aantal uur dat je per week werkt. Omdat je als flexkracht meestal geen vast aantal uur per week werkt, wordt de opbouw van het aantal vakantiedagen vaak anders berekend. De werkgever rekent dan bijvoorbeeld per gewerkt uur een vast percentage vakantie-uren. Hoe de werkgever dit precies doet, kun je dit terugvinden in het arbeidscontract of de cao. Bij TMI wordt het vakantiegeld en de opgebouwde vakantiedagen per direct uitbetaald.

Hoelang mag een 0-uren contract duren?

Het is goed om te weten dat de werkgever verplicht is jou een aanbod te doen voor een contract met vaste uren wanneer jij langer dan twaalf maanden in dienst bent met een 0-uren contract. Het aantal uur van het vaste contract wordt dan bepaald op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen twaalf maanden. Je hebt met een 0-uren contract daarna één maand de tijd om dit aanbod wel of niet te accepteren. Deze rechten die je hiermee als werknemer met een flexcontract krijgt, zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans, de Wab. Bij TMI mag je er altijd voor kiezen om de flexibiliteit te houden van het 0-uren contract zonder vast aantal uren

Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)?

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is ingevoerd om de rechten van werknemers met een 0-uren contract te beschermen en hen meer zekerheid te bieden. Naast het aanbieden van een vast contract na twaalf maanden is de werkgever verplicht om de 0-uren contractant minstens vier kalenderdagen van te voren op te roepen voor werk. Als vervolgens de oproep binnen vier dagen wordt afgezegd of de werktijden wijzigen, dan heb je sinds 1 januari 2020 recht op het loon voor de uren waarop je was opgeroepen. Ook kunnen er maximaal drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan. Het contract wat daarop volgt, is automatisch een vast contract.

Werken op basis van een 0-uren contract?

Flexwerken in de zorg?

Werken bij het TMI Flexbureau betekent dat je zelf bepaalt waar en wanneer je werkt. TMI heeft vacatures op oproepbasis beschikbaar, maar ook als zzp’er of met een vast contract kun je flexibel aan de slag. Dit laatste kan al vanaf 8 uur per week.

Meld je aan bij ons Flexbureau

Heb je een vraag aan een van onze medewerkers?

Bel ons dan op 020 – 510 6754

Of stuur ons een bericht via: