Aandraagbonus

Draag een nieuwe collega aan bij TMI en ontvang een bonus!

Ken jij iemand in de zorg die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan kan je een mooie bonus verdienen van TMI. Draag een nieuwe collega aan bij TMI en ontvang tot maar liefst €1.000,- aandraagbonus!

Wil jij iemand aandragen?

Zorg dan dat diegene zo spoedig mogelijk reageert op één van onze uitstaande vacatures of voor meer informatie contact opneemt met onze afdeling Werving via werving@tmi.nl of 020 – 717 3527. Indien men in dienst komt bij of via TMI en wordt voldaan aan de voorwaarden die onderaan deze pagina staan, ontvang jij van ons de aandraagbonus!

Ben je zelf ook op zoek naar een nieuwe baan in de zorg? Voor bepaalde functies is er ook een welkomstbonus!

We zijn in Nederland vooral op zoek naar de volgende functies:

Algemeen verpleegkundige
Ambulanceverpleegkundige
Anesthesiemedewerker
Apothekersassistent*
CCU verpleegkundige
Dialyseverpleegkundige
Gipsverbandmeester
Intensive Care verpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Meldkamercentralist
Neonatologieverpleegkundige
O&G verpleegkundige
Oncologieverpleegkundige
Operatieassistent
Psychiatrisch verpleegkundige
Recovery verpleegkundige
SEH verpleegkundige
Verzorgende IG
Wijkverpleegkundige

We verstrekken de volgende aandraagbonussen wanneer jij iemand aandraagt die in dienst treedt bij of via TMI:

* Voor apothekersassistenten geldt een aandraagbonus tot maximaal €500,- wanneer iemand een vast dienstverband bij TMI aangaat.

Voorwaarden

 • Het is niet toegestaan te werven op de werkvloer;
 • In het eerste kennismakingsgesprek met de kandidaat moet door kandidaat worden benoemd wie degene is door wie men is aangedragen, achteraf benoemen geeft geen recht meer op de bonus;
 • Het volledige bedrag geldt bij een vast dienstverband vanaf 32 uur per week, bij een vast dienstverband voor minder dan 32 uur per week ontvang je een lagere bonus naar rato;
 • Aangedragen kandidaten moeten na ontvangen van de bonus minimaal drie maanden in dienst blijven, anders zal de bonus moeten worden terugbetaald;
 • De bonussen betreffen bruto bedragen en worden uitgekeerd via overschrijving naar een bankrekeningnummer ontvangen van de aandrager, aandrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste rekeningnummer aan TMI;
 • Indien het een vast dienstverband betreft wordt de bonus uitgekeerd nadat de aangedragen kandidaat zijn of haar proefperiode succesvol heeft doorlopen;
 • Indien het een flex- of zzp-contract betreft wordt de bonus uitgekeerd aan de aandrager nadat de kandidaat die het flex- of zzp-contract is aangegaan binnen zes maanden vijf diensten via TMI heeft gewerkt;
 • Indien kandidaat in het buitenland aan de slag gaat ontvangt aandrager de bonus nadat het contract is getekend;
 • Indien de aandrager in dienst is bij TMI vindt het uitkeren van de bonus plaats tezamen met de eerstvolgende salarisuitkering;
 • Indien aandrager geen dienstverband heeft bij TMI zal de aandrager dit bedrag bij de IB-aangifte dienen op te geven en TMI zal en is verplicht hiervan melding te maken bij het digitaal loket van de belastingdienst;
 • De bonusactie geldt enkel voor de functies: algemeen verpleegkundigen, IC verpleegkundigen, spoedeisende hulp verpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen, recovery verpleegkundigen, CCU verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige, neonatologieverpleegkundige, kinderverpleegkundige, gipsverbandmeester, psychiatrisch verpleegkundige en apothekersassistenten.

Interesse?

Neem contact op!
kelly jansen

Team Werving & Selectie

020 - 510 6754 werving@tmi.nl